Vuokratyö - mitä se on ja milloin kannattaa käyttää vuokratyövoimaa

Vuokratyö - miten vuokratyövoiman käyttäminen toimii

Työelämä on ollut suurien muutoksien alla jo vuosia. Perinteiset työsuhteet ovat saaneet kokea paljon muutoksia, kun ketterät palkkaus keinot, kuten vuokratyö on noussut muotiin. Vuokratyövoiman nouseminen suosioon ei ole ollut sattumaa. Monelle työntekijälle ja työnantajalle on huomattavasti mielekkäämpää, kun välissä on taho, joka hoitaa vaikeimmat rekrytointiin liittyvät asiat ja valvoo molempien osapuolien etua.

Mitä vuokratyö on?

Vuokratyövoimalla tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijän työllistävä yritys on eri kuin se yritys, jossa itse työ suoritetaan. Vuokratyössä se yritys, joka tarvitsee työntekijöitä, tekee sopimuksen vuokrayrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Tätä työntekijöitä tarvitsevaa yritystä kutsutaan asiakasyritykseksi.

Vuokrayritys vuokraa työntekijänsä asiakasyritykselle tai etsii saamansa toimeksiannon perusteella uuden työntekijän ja vuokraa tämän asiakasyritykselle. Vuokrayrityksestä käytetään yleensä nimitystä henkilöstöpalveluyritys.

miten työvoiman vuokraus toimii infografiikka
meidän rekrytointipalveluiden eri vaiheet

Vuokratyövoiman tuomat hyödyt pähkinänkuoressa

 • Jokainen pystyy keskittymään siihen, missä on hyvä. Meidän erikoisuus on hyvien työntekijöiden rekrytointi, jotta yrityksenne voi rauhassa keskittyä omaan ydinosaamiseensa.
 • Työvoiman vuokrauksella säästät aikaa, ja siten rahaa.
 • Hankalat laki- ja sopimustekniset kysymykset jäävät meille. Maksamme myös sairaspoissaolot.
 • Mihin tahansa tehtävään tai projektiin löytyy juuri oikeat tekijät – kerro vain mitä yrityksesi etsii.
 • Pidämme huolen, ettei mikään pysäytä toimintaa. Meidän kauttamme saat tilanteeseen kuin tilanteeseen työntekijän nopeallakin aikataululla.

Olemme ammattilaisia seuraavilla toimialoilla

Teollisuus

Olemme työllistäneet teollisuuteen satoja alan ammattilaisia.

Tuotanto

Meiltä löytyy vuosien kokemus tuotantoalan rekrytoinneista.

Logistiikka ja kuljetus

Ymmärrämme logistiikka-alan muuttuvat henkilöstötarpeet.

Kiinteistö- ja huoltoalat

Ymmärrämme hyvän ja ammattitaitoisen kiinteistö- ja huoltohenkilökunnan arvon.

Paljonko vuokratyöntekijä maksaa yritykselle?

Hinta muodostuu vuokratyöntekijän tehdystä työstä, johon on lisätty kerroin, eli työntekijän palkka x kerroin.

Maksatte siis vain työntekijän tekemistä työtunneista. Mikäli työntekijä on esimerkiksi sairaslomalla, siirtyy kyseisen työntekijän sairasloman palkka pois teidän harteilta meille.

Kertoimeen vaikuttavat seuraavat asiat:

 • Työntekijöiden tarvittava määrä
 • Tilauksen kesto
 • Työntekijöille maksettava palkka
 • Työntekijöiden keskimääräinen työaika
 • Käytössä oleva työehtosopimus (TES)
 • Työvaatetuksen tarve
Nainen kertoo mistä vuokratyövoiman hinta muodostuu

Usein kysytyt kysymykset

Työvoiman vuokrauksessa yrityksenne vuokraa vuokrayritykseltä työntekijöitä. Nämä työntekijät ovat Wellpackin kanssa työsuhteessa, jotta työsuhde teidän kanssanne pysyy joustavana ja tarpeen mukaisena. Tämä mahdollistaa lyhyt- kuin pitkäaikaisen työvoiman tarpeen täyttymisen.

Jäikö kysyttävää? Juttele asiantuntijan kanssa, vastaamme mieluisasti kaikkiin kysymyksiinne.

Meillä asioita hoitavat ihmiset, jotka aidosti välittävät

Me haluamme, että asiakkaamme menestyvät ja että heillä on tarvittavat henkilöstöresurssit. On tärkeää tuntea asiakkaan tarpeet ja asiakas hyvin, jotta voimme löytää heille oikeat työntekijät. Tarjoamme täten laadukkaampaa ja henkilökohtaisempaa palvelua kuin kilpailijamme. Varmistamme tämän toteutumisen hyvän yhteydenpidon avulla.

Wellpack Oy - Kuvitus 4

Miten toimimme

Se mitä luvataan, se me myös tehdään. Hyvä yhteydenpito niin asiakkaisiin, kuin työntekijöihin on meille tärkeä asia

Meillä ei tipu kynä pöydälle 16.00, vaan autamme asiakkaitamme aina joustavasti tarpeiden mukaan.

Olemme toimineet jo vuodesta 2013 ja meidät tunnetaan luotettavana toimijana.

henkilöstövuokrausyritys kantaa vastuun työntekijästä

Miksi vuokratyövoiman käyttö ylipäänsä kannattaa?

Vuokratyövoiman käyttö kannattaa siksi, koska se vähentää asiakasyrityksen työtaakkaa huomattavasti. Asiakasyrityksen ei tarvitse itse järjestää hakua, käydä hakemuksia läpi, haastatella, sekä pohtia sopimus- ja lakisääteisiä asioita. Vuokratyöyrityksen kautta asiakasyritys saa juuri hänelle oikeanlaista työvoimaa. Vuokratyö on nopea ja helppo vaihtoehto, ja tällä tavalla voidaan varmistaa, että jokainen osapuoli pystyy keskittymään siihen, minkä osaa parhaiten.

Vuokratyövoiman käyttö on myös hyvin joustavaa. Moni ajattelee vuokratyön sopivan vain hyvin rajattuihin ja lyhytaikaisiin tarpeisiin. Tosiasiassa vuokratyötä voidaan käyttää täysin tarpeen mukaisesti, oli tarve sitten pitkä- tai lyhytaikainen. 

Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?

Vuokratyössä vuokrayritys on työntekijän työnantaja, mutta työ tehdään asiakasyritykselle. Tämä tarkoittaa työntekijän kannalta sitä, että työntekijä tekee työsopimuksen vuokrayrityksen kanssa, vaikka työntekopaikka on asiakasyrityksessä. Vuokrayritys maksaa työntekijän palkan ja hoitaa kaikki muutkin sille työnantajana kuuluvat lakisääteiset velvoitteet. Näin asiakasyritys voi siirtää suuren työtaakan pois omilta harteiltaan.

Vuokratyö - miten vuokratyövoiman käyttäminen toimii