Wellpack on vastuullinen työnantaja

Wellpack täyttää pian 10 vuotta! Kymmenessä vuodessa on koettu ja opittu paljon. Yksi tärkeimmistä mukaan jääneistä opeista on se, että vastuullisen työnantajan asiakas- ja työsuhteet ovat pidempiä, tuottavampia ja johtavat positiiviseen palautteeseen. Ihmiset ansaitsevat reilua ja hyvää kohtelua, niin työelämässä kuin sen ulkopuolellakin.

Vastuullisuus näkyy joka tasolla

Vastuullinen työympäristö on kiinni sen jokaisesta rakennuspalikasta ja siitä huolehtimisesta vastaa jokainen organisaation jäsen.

Vastuullisuus näkyy yrityksen jokaisella osa-alueella: yhteydenpidossa ja viestinnässä, palkanmaksussa, esimiestyössä, työvuoroissa ja palautteenannossa.

Oikotie vastuullinen työnantaja

Wellpack on mukana Oikotien vastuullinen työnantaja-kampanjassa.

Kampanjassa rakennetaan vastuullisempaa työelämää yhdessä muiden suomalaisten työnantajien kanssa.

“Haluamme tarjota entistä parempia ja vastuullisempia työkokemuksia kaikille työntekijöille. Vastuullinen työnantaja -kampanjassa mukana olevat työnantajat sitoutuvat kehittämään vastuullisen työnantajuuden kuutta periaatetta ja rakentavat vastuullista työnantajakuvaa“, kampanjan sivuilla kerrotaan.

Wellpack liittyi Oikotien vastuullinen työnantaja-kampanjaan, koska haluamme olla mukana luomassa yhä parempia työkokemuksia työntekijöillemme. Kampanjassa mukana oleva työnantaja sitoutuu noudattamaan kampanjan kuutta vastuullisuuden periaatetta.

Wellpackin Helsingin toimisto – Postiljooninkatu 5, Helsinki

Tällainen on vastuullinen työnantaja

Oikotien kampanjassa mukana oleva työnantaja sitoutuu noudattamaan kampanjan kuutta vastuullisuuden periaatetta. Wellpackin henkilökunta on sitoutunut noudattamaan seuraavia pykäliä:

  • Ei syrjintää

Työntekijän valintaan tai kohteluun ei saa vaikuttaa hänen sukupuolensa tai syntyperänsä. Tasavertaisuus työnhaussa on kaiken lähtökohta.

Wellpackilla on nollatoleranssi kaikkea syrjimistä kohtaan. Kauttamme työllistyy ihmisiä useista erilaisista lähtökohdista. Hakijan taidot, työkokemus ja työntekoon liittyvät ominaisuudet ovat meille ne avainkohdat, jotka ratkaisevat.

  • Tasapaino ja hyvinvointi työelämässä

Tasapainon löytäminen työn ja arjen välille on ensisijaisen tärkeää työntekijän hyvinvoinnin kannalta. Stressaavat työasiat eivät saisi kulkeutua kotiin asti ja päinvastoin. Työntekijän hyvinvointi näkyy hänen itsensä lisäksi myös työn tehokkuudessa.

Rekrytointiprosessiimme kuuluu oleellisena osana työnhakijan kanssa keskusteleminen ja hänen elämäntilanteensa kartoittaminen. Autamme työnhakijaa löytämään työpaikan, joka sopii hänen elämäntilanteeseensa.

Vastuullinen työnantaja kommunikoi avoimesti henkilökunnan kanssa ja ottaa huomioon mahdolliset käänteet heidän elämässä.

  • Esihenkilötyöhön panostaminen

Vanhanaikainen, hierarkkiseen arvojärjestykseen perustuva esihenkilöjärjestelmä on historiaa. Nykypäivän hyvä esihenkilö on läsnä työntekijöiden arjessa ja kiinnostunut työpaikan päivittäisistä tapahtumista. Vastuullinen työnantaja huolehtii siitä, että esihenkilöillä on valmiudet antaa työntekijälle palautetta rakentavasti ja säännöllisesti. 

  • Työssä kehittyminen ja työn merkitys

Vastuullinen työnantaja viestii työntekijöille avoimesti ja kertoo heidän roolinsa organisaatiossa. Vastuullinen työnantaja antaa työntekijöilleen palautetta ja kertoo sen mitä organisaatio heiltä odottaa.

Työntekijän tulee kokea olevansa merkityksellinen osa organisaatiota, jotta työnteko on mieluisaa ja tehokasta.  

  • Työtehtävän vaatimusten mukainen palkkaus

Kilpailukykyinen palkka pitää työntekijät motivoituneena. Vastuullinen työnantaja maksaa aina työehtosopimuksen mukaista palkkaa kaikkine lisineen. 

Palkanmaksussa tulee ottaa huomioon myös työtehtävän vaativuus ja työntekijän osaamistaso. Tällöin työsuhde on reilu ja osapuolet saavat ansaitsemansa palkkioon. 

  • Hyvä hakijakokemus

Vastuullinen työnantaja kohtelee kaikkia työnhakijoita reilusti ja ajattelee, että jokainen hakija on arvokas. Vastuullisuus näkyy koko hakuprosessin ajan. Työnantaja viestii asianmukaisesti rekrytoinnin etenemisestä, myös silloin jos hakija ei tule valituksi paikkaan.