työvoiman vuokraus

Moni yritys on havainnut sen, että työvoiman vuokraus on oiva ratkaisu työvoiman hankintaan. Kun henkilöstöasiat hoitaa vuokratyöfirma, on lisäkäsien saaminen nopeaa, helppoa ja joustavaa. Myös lainsäädännölliset työsuhdeasiat, palkanmaksut ja työterveydenhuollon taakka siirtyy pois asiakasyrityksen harteilta. Me pidämme huolen siitä, että henkilöstöasiat toimivat mallikkaasti.

Miten työvoiman vuokraus toimii?

Työvoimaa vuokrattaessa on kolme sopimusosapuolta. Vuokrayrityksen ja työntekijän välillä on työsopimus. Vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä on puolestaan sopimus työvoiman vuokraamisesta. Vuokrattu työntekijä on kuitenkin työsuhteessa vain alkuperäiseen työnantajaansa eli vuokrayrityksen kanssa, jonka on huolehdittava työsopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan työntekijään kohtaan.

Lainsäädännölliset työsuhdeasiat, palkanmaksut ja työterveyshuollon taakka siirtyy käyttäjäyrityksen harteilta vuokrayritykselle.  Käyttäjäyrityksen ja vuokratun työntekijän välille ei synny näin ollen työsuhdetta. Vuokrausyritys on tällöin työntekijän työnantaja, mutta työtä suoritetaan käyttäjäyrityksessä. Käyttäjäyritys ohjaa ja valvoo työntekijää ja määrää tämän tekemän työn sisällön.

miten työvoiman vuokraus toimii infografiikka

Paljonko työvoiman vuokraus maksaa?

Hinta muodostuu vuokratyöntekijän tehdystä työstä, johon on lisätty kerroin, eli työntekijän palkka x kerroin.

Maksatte siis vain työntekijän tekemistä työtunneista. Mikäli työntekijä on esimerkiksi sairaslomalla, siirtyy kyseisen työntekijän sairasloman palkka pois teidän harteilta meille.

Kertoimeen vaikuttavat seuraavat asiat:

 • Työntekijöiden tarvittava määrä
 • Tilauksen kesto
 • Työntekijöille maksettava palkka
 • Työntekijöiden keskimääräinen työaika
 • Käytössä oleva työehtosopimus (TES)
 • Työvaatetuksen tarve
nainen kertoo kuinka paljon työvoiman vuokraus maksaa

Olemme ammattilaisia seuraavilla toimialoilla

Teollisuus

Olemme työllistäneet teollisuuteen satoja alan ammattilaisia.

Tuotanto

Meiltä löytyy vuosien kokemus tuotantoalan rekrytoinneista.

Logistiikka ja kuljetus

Ymmärrämme logistiikka-alan muuttuvat henkilöstötarpeet.

Kiinteistö- ja huoltoalat

Ymmärrämme hyvän ja ammattitaitoisen kiinteistö- ja huoltohenkilökunnan arvon.

henkilöstövuokrausyritys kantaa vastuun työntekijästä

Miksi työvoiman vuokraus on kannattavaa?

Työvoiman vuokraus on kannattavaa yritykselle, jolla on minkäänlaista tarvetta työvoimalle. Työvoimaa vuokraamalla yritykseltä säästyy huomattavasti aikaa rekrytoinnissa. Samalla lainsäädännölliset työsuhdeasiat, palkanmaksut ja laadunvalvonta siirtyvät pois yrityksen taakalta vuokrayritykselle. Täten yritys voi keskittyä ydinosaamiseensa. Yritykset usein myös haluavat uutta osaamista työpaikalle vuokratyön muodossa, jolloin valmiiksi palkkalistoilla olevat työntekijätkin kehittyvät.

Usein kysytyt kysymykset

Työvoiman vuokrauksessa yrityksenne vuokraa vuokrayritykseltä työntekijöitä. Nämä työntekijät ovat Wellpackin kanssa työsuhteessa, jotta työsuhde teidän kanssanne pysyy joustavana ja tarpeen mukaisena. Tämä mahdollistaa lyhyt- kuin pitkäaikaisen työvoiman tarpeen täyttymisen.

Jäikö kysyttävää? Juttele asiantuntijan kanssa, vastaamme mieluisasti kaikkiin kysymyksiinne.

Wellpack Oy - Kuvitus 7

Miksi valita Wellpack

 • Wellpack tekee rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen vuosien kokemuksella
 • Ammattitaitoinen henkilöstömme varmistaa, että saatte käyttöönne oikeat ammattilaiset
 • Käytössämme on kattava henkilöstöpankki, työntekijät löytyvät nopeasti
 • Suhteemme asiakkaisiimme on henkilökohtainen ja vastaamme aina yksilöllisiin tarpeisiinne
 • Meillä ei tipu kynä pöydälle kello 16.00, vaan autamme teitä ja työntekijöitä  joustavasti tarpeittenne mukaan

Miten toimimme

Se mitä luvataan, se me myös tehdään. Hyvä yhteydenpito niin asiakkaisiin, kuin työntekijöihin on meille tärkeä asia

Meillä ei tipu kynä pöydälle 16.00, vaan autamme asiakkaitamme aina joustavasti tarpeiden mukaan.

Olemme toimineet jo vuodesta 2013 ja meidät tunnetaan luotettavana toimijana.

Meillä asioita hoitavat ihmiset, jotka aidosti välittävät

Me haluamme, että asiakkaamme menestyvät ja että heillä on tarvittavat henkilöstöresurssit. On tärkeää tuntea asiakkaan tarpeet ja asiakas hyvin, jotta voimme löytää heille oikeat työntekijät. Tarjoamme täten laadukkaampaa ja henkilökohtaisempaa palvelua kuin kilpailijamme. Varmistamme tämän toteutumisen hyvän yhteydenpidon avulla.

Wellpack Oy - Kuvitus 4