Yleisimmät harhaluulot vuokratyöstä – Kuusi myyttiä

Kokemuksia vuokratyöstä riittää vuosien varrelta joka lähtöön.

Vuokratyö työsuhteen muotona yleistyy jatkuvasti. HPL kertoo, että vuonna 2021 vuokratyötä teki yli 170 000 työntekijää Suomessa ja vauhti kiihtyy. Ei käy kieltäminen, etteikö vuokratyöllä olisi aikanaan ollut omat haasteensa saavuttaa asema luotettavana rekrytointimallina. Nykypäivänä vuokratyöhön liittyvät mahdolliset epäoikeudenmukaisuudet on kitketty ja vastuullisuus, vihdoinkin, on 2020-luvun teema. Myös vuokrafirmojen on toimittava vastuullisesti pysyäkseen markkinoilla.

Vuokratyöhön liittyy silti edelleen paljon ennakkoluuloja ja epätietoisuutta. Saako vuokratyöntekijä huonompaa palkkaa? Onko vuokratyöntekijällä samat oikeudet kuin muillakin? Kertyykö vuokratyöntekijälle lomia? Onko vuokratyöntekijä yritykselle vain väliaikainen hätäratkaisu? Käsitteen ympärillä liikkuu paljon harhaluuloja ja vääriä käsityksiä. Murretaanpa muutama myytti!

MYYTTI 1

Vuokratyössä on huono palkka

Ehkäpä se kaikista yleisin harhaluulo on se, että vuokratyöntekijöille maksetaan huonoa palkkaa – ja että vuokratyöfirma ottaa työntekijän palkasta itselleen. Näinhän se ei toimi.

Ensinnäkin, Wellpackilla yksikään työntekijä ei tienaa alle alan TES:n mukaista palkkaa ja monet kokeneemmat ammattilaiset pääsevät vuokratyöntekijöinä hyvillekin palkoille. Ilman kokemustakin palkka on työpaikasta riippuen verrattavissa muiden alan työntekijöiden palkkoihin.

Pyrimme aina ilmoittamaan palkan jo työpaikkailmoituksessa. Osassa työpaikoista palkka riippuu suoraa työntekijän kokemuksesta ja osaamisesta, tai sitten työnhakija saa esittää palkkatoiveen, jonka perusteella lopullinen palkka muodostuu.

MYYTTI 2

Vuokratyö on lyhyt väliaikainen ratkaisu:

Ajatellaan, että vuokratyöntekijöitä etsivä yritys tarvitsee työvoimaa vain lyhyisiin työsuhteisiin paikkaamaan vuotavia aukkoja. Näin se joskus meneekin, tosin silloin työ on nimensä mukaisesti keikkatyötä. Vuokratyösuhteita on aina lyhyistä rupeamista pitkäaikaisiin, vakituisiin työsuhteisiin. Vuokratyö saattaa sopia niin muiden töiden tai opiskelun ohella lisätienestiksi tai sitten kokopäiväiseksi työksi. Mahdollisuudet ovat täysin auki kuten normaalissakin työsuhteessa!

MYYTTI 3

Vuokratyöntekijällä ei ole samoja oikeuksia kuin muilla:

Vuokratyöntekijällä on täysin samat oikeudet kuin kellä tahansa muullakin työntekijällä. Vuokratyöhön sovelletaan samaa lainsäädäntöä kuin muihinkin työsuhteisiin. Työsuhteen ehdot perustuvat työlainsäädäntöön ja kyseisen alan soveltamaan työehtosopimukseen. 

Täten vuokratyö kerryttää mm. eläkettä ja vuosilomia normaaliin tapaan. Vuokratyöntekijän sairastuessa hänellä on oikeus sairaslomaan ja sairasajan palkkaan. Vuokratyösuhteisiin pätee siis muihin työsuhteisiin nähden yhtäläiset lait ja oikeudet.

MYYTTI 4

Vuokratyö näyttää huonolta CV:ssä:

Saatetaan ajatella, että vuokratyöpaikka näyttää huonolta CV:ssä. Tämä ajattelutapa on väärä! Vuokratyö on yhtä arvokasta työtä siinä missä mikä tahansa muukin työ. Työnantajayritys on yksinkertaisesti tehnyt päätöksen ulkoistaa rekrytointi vuokratyöyritykselle. Se on yhtä pätevä tapa palkata työvoimaa kuin suorilla työsopimuksillakin. Älä siis arastele tuoda ilmi vuokratyöhistoriaasi!

MYYTTI 5

Vuokratyöntekijä on työpaikalla vähempiarvoinen kun joku muu samassa työvuorossa töitä tekevä, suoraan yrityksen palkkakirjoilla oleva työntekijä:

Tätä kuulee usein pohdittavan. Onko työpaikalla jako vakkari- ja vuokratyöntekijöiden välillä? Omasta kokemuksestani (vuokratyötä terminaalissa ja muuttofirmassa) voin sanoa, että ei ole. Työpaikallani kukaan ei tiennyt oliko joku vuokratyöntekijä vai ei. Asiaa ei sen kummemmin keskusteluissa tuotu esille, eikä se käynyt myöskään ilmi vaatetuksesta tms. Jokainen työntekijä on työnantajalle yhtä tärkeä, rekrytointitavasta riippumatta.

MYYTTI 6

Vuokratyöfirmat pimittävät tarkoituksella varsinaisen kohdeyrityksen nimeä:

Usein vuokratyöfirmojen kohdalla törmää työpaikkailmoituksiin, joissa ei kerrota yrityksen nimeä, missä varsinainen työ tehdään. Työtehtävää ja työpaikkaa pyritään kuvailemaan mahdollisimman tarkkaan mainitsematta nimeä. Saattaa mietityttää, onko kyseistä työpaikkaa edes olemassa?

Tämä nimen mainitsemattomuus johtuu yksinkertaisesta syystä. Kohdeyritys ei aina halua, että tieto heidän rekrytoinnistaan leviää. Yritys on tehnyt päätöksen ulkoistaa rekrytointi henkilöstöpalvelulle, eli vuokratyöfirmalle, jotta heidän ei tarvitse siihen itse käyttää resursseja ja aikaa. Nimi jätetään mainitsematta siitä syystä, ettei itse kohdeyritykseen satele yhteydenottoja työpaikkailmoituksen vuoksi.

Kohdeyritys kerrotaan työnhakijalle hakuprosessin alkuvaiheessa.

Lähde: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/vuokratyo