Vuokratyö – joustavuutta työelämään

Vuokratyö mahdollistaa työnhakijalle nopean työllistymisen ja helpotusta työlääseen työnhakuprosessiin.

Työnantajille vuokratyö mahdollistaa rekrytoinnin ulkoistamisen henkilöstöpalvelualan ammattilaisille. 

Vuokratyön suosio kasvaa kasvamistaan. Syyt tähän ovat ilmeiset nykypäivän kiireisessä maailmassa. Vuokratyöntekijä työllistyy usein nopeammin ja joustavammin, kuin työpaikkaa suoraa kohdeyrityksestä haettaessa.

Vuokratyö tuo elämään joustavuutta, sillä työsuhteita siinä on niin lyhyitä kuin pitkiäkin ja työllistyminen vuokratyöfirman kautta on nopeaa. Työntekijöillämme on pääasiassa mahdollisuus vakinaistua asiakasyrityksemme kirjoille vuokratyöjakson loputtua. 

Yksi hakemus – monta työpaikkaa

Henkilöstöpalvelualan yrityksen yksi suurimmista eduista työhakijalle on työnhaun helppous.  Työtä välittävällä yrityksellä on käytössään laajat verkostot alan yrityksiin ja työnantajiin, joita se hyödyntää hakijaa työllistäessään.

Kun työnhakija hakee työpaikkaa henkilöstöpalvelualan yrityksen kautta ei työnhaku välttämättä tyssää kyseisen työpaikan kohdalle kielteisen vastauksen tullessa. Vuokratyöfirma voi suositella työnhakijaa useammille eri yrityksille ja löytää yhdessä työnhakijan kanssa hänelle sopivan työpaikan.

Wellpackilla kyseistä prosessia kutsutaan “yksi hakemus – monta työpaikkaa”-malliksi. Teemme parhaamme löytääksemme meidän kautta töitä hakevalle mukavan työpaikan hyödyntäen alan kattavaa verkostoamme.

Toisin kuin usein ajatellaan

  1. Vuokratyöntekijän palkkataso on yhtäläinen muihin työntekijöihin verrattuna

Työvoimaa välittävä yritys ei suinkaan ota ansioitaan työntekijän palkasta, kuten verkon keskustelupalstoilla hätäillään. 

Vuokratyöfirman asiakas, eli varsinainen työnantaja, maksaa vuokratyöfirmalle rekrytointipalvelun tarjoamisesta. Vuokratyöfirma hoitaa asiakkaan kriteerien mukaisen työntekijän löytämisen, haastattelun ja palkanmaksun yms. hallinnolliset asiat.

Ulkoistamalla rekrytoinnin sekä työntekijän hallinnollisten asioiden hoitamisen yritys voi panostaa omaan ydinliiketoimintaansa täysillä, joten henkilöstöpalveluyritykset tuovat helpotusta yritysten elämään. Tästä vuokratyöfirma saa myös ansionsa. Ei työntekijän palkasta.

  1. Vuokratyöntekijä voi työllistyä pitkäaikaisesti

Vuokratyön ajatellaan usein olevan vain väliaikainen ratkaisu. Ajatellaan ikään kuin, että vuokratyö otetaan vastaan vain kun muita töitä ei ole saatavilla. Tämä oli tilanne vuosia sitten, mutta ei enää.

Wellpackin kautta työllistyvistä työntekijöistä suurin osa työllistyy jo puolen vuoden jälkeen asiakasyrityksen kirjoille vakituiseen työsuhteeseen. 

Vuokratyö on nopea matalan kynnyksen työllistymismahdollisuus, joka johtaa usein pitkäaikaisiin työsuhteisiin.

  1. Vuokratyöntekijää koskee tismalleen samat oikeudet kuin muitakin

Vuokratyö kerryttää eläkettä sekä lomarahaa täysin normaalisti. Työntekijän sairastuessa hänellä on tavallinen oikeus sairauslomaan ja sairausajan palkkaan.

Vuokratyöntekijän palkka on aina alan TESin suosituksesta ylöspäin. Väitteet siitä, että vuokratyöntekijälle maksetaan laittoman huonoa palkkaa ovat tuulesta temmattuja! Vuokratyöfirmojen olemassaolo perustuu luonnollisesti Suomen lakien noudattamiseen.

Nykymaailma kaipaa vuokratyötä

Modernissa maailmassa ihmiset arvostavat vapautta ja joustavuutta enemmän kuin koskaan ja palvelut automatisoituvat. Zygmunt Bauman kuvaili nyky-yhteiskuntaa seuraavasti: “notkea moderni yhteiskunta perustuu siihen, että kaikki on väliaikaista”.  Nykymaailmassa muutokset tapahtuvat yhtenään ja ihmiset ovat malttamattomia tyytymään vain yhteen tulevaisuudensuunnitelmaan. 

Erilaisissa palveluketjuissa välikäsinä toimivat yritykset ovat nykypäivän ja tulevaisuuden buumi. Aina ruokalähetti-palveluista vuokratyöfirmoihin. Siinä missä Wolt toimittaa ruokaa työntekijöille, vuokratyöfirma välittää töitä työntekijöille ja työntekijöitä työnantajille. 

Työnhakua ei toki voi koskaan, ainakaan lähitulevaisuudessa, automatisoida kokonaan, mutta idea on sama. Vuokratyöfirma tarjoaa rekrytointiosaamistaan helpottamaan ihmisten elämää.

Lue myös: Mitä on työhyvinvointi?

Lue myös: Mitä kirjoitan työkokemuksesta ja koulutuksesta CV:ssä