Mitä kirjoitan työkokemuksesta ja koulutuksesta CV:ssä

Työkokemus ja koulutus ovat ne asiat, joihin rekrytoija keskittyy eniten lukiessaan ansioluetteloa. Niiden listaamiseen ei kuitenkaan ole yhtä oikeaa tapaa, sillä riippuen yksilöstä niiden määrä voi vaihdella suuresti. Yleensä työkokemus vie suurimman osan ansioluettelosta. Mutta mikäli olet vastavalmistunut tai opiskelet edelleen sinulta ei välttämättä löydy paljoa aikaisempaa työkokemusta, josta voisit ansioluettelossa kertoa. Tässä tapauksessa onkin hyvä listata koulutuksen tuomia oppeja ja asioita mitkä voisivat olla oleellisia haettavaan työpaikkaan. Katsotaan seuraavaksi mitä kaikkea voit kirjoittaa työkokemuksesta sekä koulutuksesta ansioluetteloon. 

Työkokemus CV:ssä

Työkokemuksen listaaminen ansioluetteloon kannattaa aloittaen nykyisestä tai viimeisimmästä työtehtävistäsi. Kerro jokaisesta työkokemusjaksosta tehtävänimike, työnantajasi nimi, sekä päivämäärät, jolloin työskentelit kyseisessä tehtävässä. Kerro myös konkreettisesti siitä, mitä työtehtäväsi sisälsivät ja millaisista asioista olit vastuussa työtehtävien aikana. Kun kuvailet työkokemusta, käytä tyypillisten substantiivien (myynti, johto) lisäksi toiminnallisia tehtäviä kuvaavia verbejä (markkinoin, myin, valvoin, johdin…) 

Esimerkki työkokemuksen järjestyksestä ja listauksesta

01.06.2021-

Rakennusinsinööri

Rakennusyritys Oy, Helsinki

  • Johdin projekteja niin, että tavoitteet saavutettiin sovitun aikataulun ja kustannusarvion puitteissa. Loin yksityiskohtaisia suunnitelmia ja valvoin töiden edistymistä projektin tavoitteiden toteutumisen takaamiseksi.

15.9.2018 – 30.5.2021

Nuorempi rakennusinsinööri

W&P Rakennuttajat Oy, Espoo

  • Avustin vanhempia rakennusinsinöörejä kaikissa projektitavoitteiden saavuttamiseen liittyvissä tehtävissä. Avustin työraporttien laatimisessa ja laadin niitä myös itsenäisesti.

Työkokemusta kirjatessa on hyvä muistaa suoraan haettavaan työpaikkaan liittyvät asiat, varsinkin jos sinulla löytyy paljon työkokemusta. On hyvä keskittyä olennaiseen osaamiseen ja koota CV niiden kokemusten pohjalta, mitkä liittyvät haettavaan paikkaan. Mutta älä jätä turhaan pois kaikkea muuta. Voit tehdä ansioluettelosta kiinnostavan, vaikka aikaisempi työkokemuksesi ei liity haettavaan työpaikkaan. Jos sinulta löytyy vain vähän työkokemusta tai olet hakemassa esimerkiksi ensimmäistä työpaikkaa, paras tapa on keskittyä työharjoitteluista ja kesätöistä kerättyihin kokemuksiin. Vaikka ne eivät liittyisi suoraan hakemaasi paikkaan ne osoittavat kokemusta töiden tekemisestä.

teollisuuden työmies työskentelee tuotantohallissa
Aiemmasta työkokemuksesta kannattaa korostaa haettavan työpaikan kannalta tärkeintä työkokemusta

Parhaat työpaikat lähelläsi:

Huomioitavaa

Jos olet tilanteessa, jossa haluat vaihtaa alaa, voi työkokemuksesi järjestystä hiukan muuttaa. Työhistoriastasi voi löytyä jokin ammatti, joka on hakemaasi työhön sopivampi kuin viimeisin työpaikkasi. Tässä tilanteessa voit hyvin muuttaa järjestystä, kun haluat tuoda olennaisen työkokemuksen heti ilmi. Tuo siis ensimmäisenä esille se työpaikka, joka on haettavaan työpaikkaan sopivampi ja vasta sen jälkeen keskity muuhun työkokemukseesi.

luokkahuone kuvattuna ikkunasta
Koulutusta kannattaa korostaa CV:ssä etenkin jos työkokemusta ei paljoa ole

Koulutus CV:ssä

Vähän työkokemusta: koulutus tulee ensin

Hyvä nyrkkisääntö koulutuksen osiosta CV:ssä on se, mitä vähemmän sinulta löytyy alan työkokemusta, sitä enemmän koulutusta kannattaa korostaa. Muissa tapauksissa ansioluettelossa koulutuksen järjestys on sama kuin työkokemuksessa, eli aloitetaan viimeisimmästä tai nykyisestä koulutuspaikasta.

Mitä tietoja koulutuksesta CV:ssä

Missä määrin opintoja kannattaa avata ansioluettelossa? Koulutuksen kohdassa CV:ssä on hyvä mainita oppilaitoksen nimi ja paikkakunta, koulutusohjelman tai linjan nimi sekä aloitus- ja valmistumisvuosi, sekä suorittamasi tutkinnon nimike. Koulutuksen alle voit lisätä myös erilaiset lisenssit ja netti- tai täydennyskoulutukset. Tärkeintä näiden listauksessa on se, että teet siitä hakemaasi työpaikkaan sopivan ja perustelet soveltuvuutta eri tavoin. 

Katso: Kesätyö 2023 – näillä vinkeillä nappaat mieluisan kesätyön!

Esimerkki listaus käydyistä kouluista ansioluettelossa:

  • Liiketalouden tradenomi, Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018
  • Lähihoitaja, Lahden ammattiopisto 2015
  • Ylioppilas, Mäntsälän lukio 2013

Mitä tietoja opinnoista kannattaa mainita? 

Koulutuksen listauksessa korostuu taas se, mitä juuri sinun taustalta löytyy. Se vaikuttaa siihen, mitä kaikkea ansioluetteloon kannattaa listata. Jos sinulla on useita tutkintoja eri aloilta, voit myös harkita kannattaako kaikki tutkinnot mainita CV:ssä, etenkin jos ne eivät liity hakemaasi työpaikkaan tai toimialaan. Jos olet esimerkiksi suorittanut matkailualan tradenomin tutkinnon ja ohjelmistoalan insinöörin opinnot, voi olla että matkailualan koulutuksesta ei ole hyötyä jos olet hakemassa työpaikkaa ohjelmoijana.

Jos olet vastavalmistunut, haettavaan työpaikkaan koulutuksesi saattaa olla työkokemusta kattavampi ja tärkeämpi asia. Silloin koulutuksen voi laittaa ensimmäiseksi CV:seen. Mikäli arvosanat ovat erinomaisia tai kiitettäviä, ne voi mainita opintojen loppuun. 

Peruskoulun mainitseminen CV:ssä

Peruskoulu jätetään useimmiten mainitsematta ansioluettelossa, sillä myöhempiin koulutuksiin pääseminen on edellyttänyt peruskoulun läpäisemistä. Nuoren työnhakijan CV:ssä maininta peruskoulusta voi kuitenkin olla paikallaan. Joidenkin taustoista löytyy jotain mielenkiintoista ja mieleen jäävää myös peruskoulun osalta. Varsinkin kansainväliseen työyhteisöön haettaessa voi olla hyvä mainita, että on käynyt esimerkiksi peruskoulun kansainvälisessä koulussa englannin kielellä.

Keskeneräiset opinnot CV:ssä

Jos haluat lisätä ansioluetteloon keskeneräisiä opintoja, on hyvä kertoa niistä, mikäli ne liittyvät suoraan haettavaan työpaikkaan. Erityisesti jos olet tehnyt osan opinnoista koulussa, jota alalla arvostetaan, kannattaa tätä korostaa. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse saada mahtumaan ansioluetteloon koulutuksen osalta. 

Yhteenveto

Ansioluetteloa tehdessä varaudu siihen, että kerrot työkokemuksestasi ja koulutuksestasi tarkemmin työhaastattelussa. Haastattelija usein haluaa kuulla, mitä olet oppinut ja saanut kokemustesi kautta ja kuinka osaat soveltaa näitä taitoja tulevassa työssäsi. CV on mainosikkuna kokemuksestasi, johon myöhemmin paneudutaan tarkemmin työhakemuksen hakemuskirjeessä ja työhaastattelussa. Listaa CV:seen tärkeimmät kokemuksesi, ettei siitä tule liian pitkä.