Mitä on työhyvinvointi?

Menetkö innostuneena työpaikalle ja tapaat työkaverit mielelläsi? Vai onko työmatka kenties työpäivän paras osuus? 

Työpaikkoja on joka lähtöön. Terveellinen ja hyvinvoiva työpaikka parantaa henkilöstön hyvinvointia, joka näkyy niin henkilöstön viihtyvyydessä kuin myös työn tehossa. Miten tällaiseen ihanteelliseen tilanteeseen päästään?

Työhyvinvointi lisää tuottavuutta ja sitoutumista työhön sekä vähentää sairauspoissaolojen määrää

Mistä työhyvinvointi koostuu?

Työhyvinvointia voidaan käsitellä usealla eri tasolla. Työhyvinvointi on niin yksilöllinen kokemus – joka liittyy työntekijöiden henkilökohtaisiin suhteisiin ja tuntemuksiin, kuin myös koko organisaation laajuinen ilmiö – joka asettaa lähtökohdat hyvään työhyvinvointiin. 

Työnantaja asettaa sen esimerkin, minkä perusteella työntekijät yleisesti työpaikalla käyttäytyvät. Siispä työhyvinvoinnista suuri vastuu on työnantajalla. Henkilöstö ottaa usein esihenkilöltään mallia niin työntekoon kuin käyttäytymiseenkin työpaikalla. Esihenkilöstöllä ja heidän johtamistyylillään on suuri vaikutus koko henkilöstön hyvinvointiin. 

Tarkemmin tarkasteltuna työhyvinvoinnin muodostaa turvallinen, motivoiva, selkeä sekä mielekäs työympäristö ja hyvä johtaminen. Jos nämä kaikki osa-alueet ovat kunnossa työntekijät jaksavat hyvin töissä ja työteho pysyy korkealla.

Työnantajan osuus

Työhyvinvointi on siis pohjimmiltaan lähtöisin työnantajan toiminnasta. Työnantajan vastuulla on järjestää työntekijöilleen turvalliset työolot. Työtehtävät eivät saa aiheuttaa työntekijöille altistumista fyysiselle vahingolle eikä työn paine saisi myöskään mentaalisesti rasittaa työntekijää liikaa. 

Työnantajan vastuulla on ottaa myös toiminnassaan huomioon jokaisen työntekijän turvallinen sosiaalinen ympäristö työpaikalla. Kaikenlaiseen syrjintään ja kiusaamiseen tulee puuttua. Sitä voi ennaltaehkäistä panostamalla avoimeen ja kannustavaan työpaikkailmapiiriin.

Nämä asiat ovat suorassa yhteydessä työn tehokkuuteen. Tämän vuoksi hyvinvoivalla työpaikalla tehokkuus onkin parempaa.

Reilu, johdonmukainen ja motivoiva johtaminen parantavat työyhteisön hyvinvointia ja takaavat parempia tuloksia. Työnantajan vastuulla on varmistaa työpaikan turvallisuus ja työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu.

Henkilöstön osuus

Loppupeleissä vastuu hyvästä työhyvinvoinnista on kaikilla työpaikan toimintaan osallistuvilla. Ammattimainen ote työntekoon työntekijöiden puolesta parantaa työpaikan turvallisuutta. Luottamuksellista ja kannustavaa ilmapiiriä ylläpitämällä työntekijät voivat tehdä jokaisen työpäivistä vähän parempia.

työhyvinvointi lisää viihtyvyyttä työpaikalla
Työhyvinvointiin panostaminen parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä

Miksi työhyvinvointiin kannattaa panostaa

Brändi

Sana työpaikan ilmapiiristä leviää nopeasti työntekijöiden kautta henkilöltä toiselle. Riippuen työhyvinvoinnin tilasta, työnantajamielikuva muotoutuu pian ihmisten mielissä joko heikoksi tai houkuttelevaksi. Aika ajoin törmää tilanteeseen, jossa tunnetun brändin sisältä tulee ulostuloja työntekijöiden puolelta liittyen työoloihin. Työhyvinvointi kuntoon niin vastaavaa tilannetta ei tule vastaan!

Sairauspoissaolot

Yhden sairauspoissaolopäivän hintalapuksi tulee keskimäärin vajaat 400€. Sairauspoissaolot ovat yleisempiä työpaikoilla, joissa työhyvinvointi ei ole kunnossa. Työhyvinvointiin panostaminen maksaa itseään takaisin tällaisten asioiden kautta.

Työn tehokkuus

Hyvinvoiva työntekijä on tehokkaampi. Hyvinvoiva työntekijä myös inspiroi muita voimaan paremmin ja lumipalloefekti on valmis pyörimään. 

Miten edistää työhyvinvointia – 5 vinkkiä

Hyvä nyrkkisääntö on, että työhyvinvoinnissa on aina parantamisen varaa eikä se ole koskaan täydellinen. Ajatus siitä, että meillä on hyvinvointiasiat täydellisellä saralla, tarkoittaa usein todellisuudessa sitä, että ongelmia on mutta niitä ei myönnetä. Näillä vinkeillä työhyvinvointia voi edistää:

  • Ennakointi
  • Panostaminen esihenkilötyöhön
  • Toiminnan kehittäminen – pysy tuoreena
  • Henkilöstön pitäminen ajantasalla
  • Rakentavan palautteen antaminen

Ennakointi – ennakoiva toimiminen työhyvinvoinnin kehittämiseksi on aina parempi idea kun ensiapu vahingon jo satuttua. Ennakoi työhyvinvoinnin kehittämiseen ajattelemalla, millä kaikilla keinoilla yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa voisi parantaa työhyvinvointia ja ehkäistä ylikuormittumista.

Esihenkilötyöhön panostaminen – työntekijöiden ja esihenkilöiden välisen hierarkisen järjestelyn vuoksi työntekijöiden työhyvinvointi on merkittävästi kiinni esihenkilöiden tekemisestä työpaikalla. Esihenkilöiden kouluttamiseen kannattaa todella satsata. Esihenkilö voi olla reilu, motivoiva, mutta myös vaativa samaan aikaan. Kunhan palaute on rakentavaa ja työntekijöiden kohtelu on asiallista.

Toiminnan kehittäminen – pysy tuoreena. Hyvä tapa pitää henkilöstö motivoituneena ja työ mielenkiintoisena, on kehittää toimintaa jatkuvasti. Kehityskohteena voi olla vaikkapa työtehtävien uudelleenjako sen ollessa mahdollista, tai erilaiset kehityspäivät.

Henkilöstön pitäminen ajantasalla – henkilöstön saa sitoutettua työpaikan kokonaisvaltaiseen toimintaan tiedottamalla aika ajoin uusista projekteista ja tavoitteista. Kun työntekijät saa sitoutettua mukaan projektiin, sen tuottavuus paranee.

Rakentavan palautteen antaminen  – palautteen antaminen työntekijöille on erittäin tärkeää. Onnistumisista antaa kehut ja epäonnistumisista rakentava palaute ja suunnitelma, mitä seuraavalla kerralla tehdään paremmin. Palautteen antaminen sitouttaa työntekijää yrityksen toimintaan mukaan ja välittää hänelle välittämisen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

hitsaaja turvallisessa työympäristössä
Turvallisessa työympäristössä työhyvinvointi paranee

Loppuunpalaminen tulee kalliiksi

Burnout – painava sana, jota ei mielellään käytetä. Kuitenkin täysin todellinen asia, josta onneksi puhutaan nykyään jo enemmän. Ja hyvä niin. Burnouttiin, eli loppuunpalamiseen johtaa harmillisen usein huono työpaikkailmapiiri. Työt ovat joko liian raskaita ja painostavia, niitä on liikaa tai työyhteisön ilmapiiri on raskas.

Loppuunpalamista voi työpaikalla ehkäistä yksinkertaisesti parantamalla työhyvinvointia jatkuvassa toiminnassa. Tämä on järkevää, koska burnoutista seuraavat sairaslomat ovat pitkiä. 

Työhyvinvointi paranee jatkuvasti

Futureworkplacen tutkimuksen mukaan 68% HR-johtajista oli sitä mieltä, että hyvä työhyvinvointi on työmaailman tärkein asia. Tämä on nykypäivänä selvästi nähtävissä. Työpaikkailmoituksiin on usein varattu oma osionsa työpaikan etujen ja työhyvinvointipalvelujen esittelyyn. 

Osittain tähän on vaikuttanut työmaailman murros, jossa kilpailu parhaista osaajista on kovaa. Työpaikan on oltava houkutteleva, koska parhailla työntekijöillä riittää valinnanvaraa.