Työpaikkailmoitus

Sisällysluettelo
  Add a header to begin generating the table of contents

  Mikä työpaikkailmoitus on?

  Työpaikkailmoitus, joka tunnetaan lisääntyvissä määrin myös nimellä työpaikkamainos sisältää kaiken viestinnän, jota organisaatio käyttää houkutellakseen haluttuja työnhakijoita jättämään hakemuksen. Työpaikkailmoitukset ovat monelle työnhakijalle ensivaikutelma yrityksestä. Työpaikkailmoitus on osa rekrytointiprosessia.

  Miten tehdä hyvä työpaikkailmoitus? – 6 tärkeää asiaa

  Hyvän työpaikkailmoituksen tärkein tavoite on herättää kiinnostus tarjolla olevasta työpaikasta ja kannustaa soveltuvia hakijoita jättämään hakemus. Ilmoituksen tulee siis olla selkeä, informatiivinen ja houkutteleva.

  Työpaikkailmoitusta laatiessa on tärkeä pitää mielessä haluttu kohdeyleisö. Työpaikkailmoituksen ei tarvitse vedota kaikkiin, vaan sen on puhuteltava ainoastaan ihannehakijoita. Kohderyhmä tulee pitää mielessä ilmoituksen sisällössä (kuinka kattavasti avoimesta paikasta kannattaa kertoa), rakenteessa, kielessä, visuaalisessa ilmeessä ja vaatimuksissa. Työpaikkailmoitusta laatiessa on hyvä astua itse hakijan saappaisiin. Mitkä asiat kiinnostavat aidosti hakijaa ja mitä hakija haluaisi tietää kyseisestä työpaikasta?

  Yritykset kilpailevat parhaista osaajista. Työpaikkailmoitus kannattaa tehdä huolella, jotta se erottuisi joukosta. Hyvin toteutetun ilmoituksen vaiva näkyy takautuvasti myös hakijoiden määrässä ja laadussa.

  1. Selkeä työnkuva

  Hyvin kerrottu työnkuva kertoo avoimesta työpaikasta mahdollisimman selkeästi.

  Haettavaa työtehtävää varten on hyvä valita mahdollisimman kuvaava nimike, jonka ihmiset ymmärtävät organisaation ulkopuolellakin. Tämä helpottaa myös työnimikettä hakevaa hakijaa löytämään työpaikkailmoituksen, mikäli ilmoitus jaetaan työnhakuportaaleissa. Mikäli käytetään englanninkielisiä nimikkeitä, on myös hyvä lisätä ilmoitukseen suomenkielinen vastine.

  Ilmoituksen alussa on hyvä avata työnkuvan keskeisimmät tehtävät ja osaamisalueet muutamalla lauseella.

  Työnkuvauksesta olisi hyvä ilmetä seuraavat asiat:

  • Konkreettiset esimerkit tärkeimmistä työtehtävistä ja vastuualueista
  • Työtehtävän erityispiirteet – mitä sellaista voitte tarjota, mitä kilpailija ei ehkä voi?
  • Mitä tehtävä mahdollistaa hakijalle? Pääseekö roolissa kehittymään, kouluttautumaan tai vetämään tiimiä?

  2. Oikein määritelty osaajaprofiili

  Onnistuneen työpaikkailmoituksen laatiminen vaatii huolellista osaajaprofiilin määrittelyä, eli profilointia. Ilman profilointia työntekijän etsiminen työtehtävään kuluttaa yrityksen resursseja sekä työnantajan ja työnhakijan aikaa. Kun osaajaprofiili määritellään oikein, helpottuu työpaikkailmoitusten kirjoittaminen, minkä avulla voidaan tavoittaa oikeat ihannehakijat.

  Profiloinnissa on kyse tehtävään sopivan osaajaprofiilin määrittelystä. Profiloinnin ytimessä on se, ketä tehtävään etsitään, mitkä taidot tai ominaisuudet ovat työtehtävään tarpeellisia ja millaisella taustalla, koulutuksella tai työkokemuksella työtehtävässä pärjää.

  Ilmoituksessa on hyvä listata selkeästi ne ominaisuudet, taustatekijät ja taidot, joita tehtävässä edellytetään:

  • Ehdottomat kelpoisuusehdot
  • Tarpeelliset kyvyt sekä vahvuudet
  • Toivottu kokemuksen määrä ja laatu
  • Koulutuksellinen tausta
  • Ominaisuudet, joista on tehtävässä hyötyä

  3. Organisaatiokulttuurin myyminen

  Hyvä työpaikkailmoitus on myyvä. Työpaikkailmoituksessa voidaan tuoda työtehtävän lisäksi esille yrityksen organisaatiokulttuuria. Monet yritykset nostattavat ilmoituksissaan työarkea sekä kertovat yrityksen missiosta, arvoista ja siitä miten ne näkyvät arjessa.

  On hyvä miettiä mitä kieltä haluttu kohderyhmä puhuu ja mitä itse yritys puhuu. Rento yritys voi hyvin viestiä rennolla kielellä.

  4. Palkan ilmoittaminen työpaikkailmoituksessa

  Palkka on yleisin asia, joka kiinnostaa työnhakijaa. Palkan kuvaaminen voidaan määritellä esimerkiksi palkkahaitarilla, josta tulee esille työtehtävän minimi- ja maksimipalkka. Palkkahaitarin sisään asettuu palkka työntekijän kokemuksen ja osaamisen mukaan.

  Mikäli palkkaus määräytyy tietyn työehtosopimuksen mukaan, sen voi mainita työpaikkailmoituksessa (esim. KVTES).

  Palkan lisäksi yrityksen kannattaa kertoa myös muista eduista. Näitä etuja voivat olla esimerkiksi liikunta- tai lounasedut, tai muut henkilökuntalennukset.

  5. Palkan ilmoittaminen työpaikkailmoituksessa

  Hyvin suunniteltu visuaalinen ilme kiinnittää potentiaalisen työnhakijan huomion, selkeyttää työpaikkailmoitusta ja ohjaa lukijaa eteenpäin hakuprosessissa (esimerkiksi erilaisilla fontti- ja värivalinnoilla). Työpaikkailmoituksessa voidaan käyttää hyödyksi myös kuvia ja videomateriaalia.

  Visuaalinen ilme vaikuttaa hyvän työpaikkailmoituksen lisäksi työnantajamielikuvaan ja työtä tarjoavan yrityksen brändiin. Potentiaalinen työnhakija on voinut törmätä yritykseen jo aikaisemmin sosiaalisessa mediassa kiinnittämättä suurempaa huomiota sisältöön. Nyt yhtenäisen värimaailman ja brändi-ilmeen ansiosta hän voi alitajuntaisesti tuntea luottamusta ja kokea yrityksen tutuksi.

  6. Muut käytännön asiat

  Hyvästä työpaikkailmoituksesta on löydyttävä myös muu oleellinen tieto. Muusta rakentavasta tiedosta tulee esille rekrytointiprosessin vaiheet, yhteyshenkilöt ja hakutavat.

  Ilmoituksesta on hyvä löytyä seuraavat asiat:

  • Kuinka työtehtävää haetaan; kirjoita tarkat ja yksityiskohtaiset ohjeet – hakemisen kynnys on silti hyvä pitää matalana, vältä loputtomia lomakkeita mahdollisuuksien mukaan
  • Tärkeimmät päivämäärät: hakuaika ja mahdolliset soittoajat
  • Miten rekrytointiprosessi etenee – haastatellaanko hakijoita jo ennen hakuajan päättymistä?
  • Miten ja keneen ottaa yhteyttä ja mistä voi saada lisätietoa

  Työpaikkailmoitusten jakelukanavat

  Kun yritys etsii lisää työntekijöitä, voi yritys kääntyä eri jakelukanavien puoleen. Muutamia esimerkkejä mitä yritys voi käyttää hyödyksi hakijoiden houkuttelemiseksi suoraan ja epäsuorasti:

  • Työpaikkailmoitusten julkaiseminen ilmaisissa ja maksullisissa työnhaku portaaleissa
  • Työnantajamielikuvan tunnettuuden lisääminen
  • Hakukoneoptimoinnin (SEO) hyödyntäminen työnantajan urasivustoissa ja työpaikoissa
  • Orgaanisen sosiaalisen median hyödyntäminen
  • Rekrytoinnin ulkoistaminen henkilöstöalan tai suorarekrytointi yritykselle
  • Vanhan median hyödyntäminen työpaikan mainostamisessa (painettu media, radio ja televisio)
  • Uuden median hyödyntäminen työpaikan mainostamisessa (sosiaalinen media, natiivimainonta)

  Suomen suosituimmat työnhakuportaalit

  Suomen suosituimmat työnhakusivustot ovat Duunitori, Oikotie, Jobly ja Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä Työmarkkinatori.

  Usein kysytyt kysymykset

  Mitä työpaikkailmoituksessa pitää olla?

  Hyvä työpaikkailmoitus lyhykäisyydessään pitää sisältää ainakin seuraavat tiedot:
  Työnantajan nimi, haettava tehtävä, työtehtävän kuvaus, tarvittavat erityistaidot, mahdolliset koulutusvaatimukset, työajat, työn alkaminen ja työsuhteen kesto, työpaikan sijainti, palkkaus ja muut edut, yhteystiedot ja hakuohjeet

  Mitä työpaikkailmoituksessa ei saa olla?

  Syrjivä työpaikkailmoittelu on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014) Lain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

  Wellpackin Tietopaketit

  Wellpackin Tietopaketit-osion tarkoituksena on tarjota kattavaa tietoa henkilöstöalan keskeisimmistä prosesseista. Tietopankistamme löydät hyödyllistä tietoa esimerkiksi rekrytoinnin ja vuokratyön eri osa-alueisista.

  Lisää tietopaketteja:

  Rekrytointi

  Mitä on rekrytointi? Rekrytointi on prosessi, jossa yritys tai organisaatio ...
  Lue lisää