Paljonko virherekrytointi maksaa ja miten siltä voidaan välttyä?

Virherekrytoinnin hintalappua harvoin täysin käsittää, kun rekrytointeja kaiken kiireen keskellä hoitaa. Kerrataan heti alkuun virherekrytoinnin aiheuttamat kustannukset. Virherekryn hinta vaihtelee toimialan ja etsittävän position perusteella. Tässä esimerkissä käsitellään meille Wellpackillä tyypillisiä toimialoja – eli teollisuutta, tuotantoa ja logistiikkaa. 

Paljon virherekrytointi maksaa?

Virherekrytoinnin lopullinen hinta on täysin tapauskohtainen – ja hintahaarukka on valtava. Siksi tämän esimerkin hintaa ei voi pitää nyrkkisääntönä. Se on kuitenkin yksi arvio teollisuuden alan työntekijän virherekrytoinnin hinnasta. 

Mistä teollisuudenalan virherekrytoinnin hintalappu koostuu hintaesimerkkeineen:

Työpaikan markkinointikulut 

Markkinointikulut koostuvat työpaikan julkaisemisesta verkon työpaikkasivustoilla ja mahdollinen lisämarkkinointi someissa ja muilla digitaalisilla kanavilla. Työpaikan markkinointi on lähes pakollista, kun oikeaa osaajaa etsitään. 

Hintaesimerkki: työpaikkailmoitus eri kanaviin + kampanjat ja markkinointi 500-2000€

Rekrytointiprosessin kesto 

Rekrytointiprosessin kesto määrittää sen, paljonko työntekijöiden tunteja siihen kuluu. Yhteen teollisuusalan rekrytointiin voi kulua rekrytoijalta 20 tuntia, kun mukaan laskee työnkuvan määrittämisen, työpaikkailmoituksen tekemisen sekä julkaisun verkossa, hakijoiden yhteydenotto puhelimitse, haastattelukutsut sekä niiden toteuttaminen ja lopuksi henkilöarviointi sekä valinta. 

Virherekrytoinnin aiheuttama hintalappu riippuu siis rekrytoijan tuntikustannuksesta. Hinta voi olla esimerkiksi 100€/h. Tämä pitää sisällään henkilön tuntikustannuksen sekä menetetyn työn, jota olisi voinut samaan aikaan tehdä, eli 50€ kerrottiin kahdella.

Hintaesimerkki: käytetyt tunnit 20h * tuntikohtainen kustannus 100€ = 2000€

Virherekrytoidun henkilön palkkakulut

Ajatellaan, että rekrytoitu henkilö irtisanoutuu tai joudutaan irtisanomaan koeajan puitteissa 5kk rekrytoinnin jälkeen. Työntekijällä menee ainakin kuukaudesta kolmeen kuukauteen sopeutua uudelle työpaikalle ja ryhtyä työskentelemään tehokkaasti. Jos hänet irtisanotaan koeajan aikana, voidaan puhua rekrytoinnin suhteen jo emämunauksesta.

Tähän päälle tulee vielä määrittelemättömät menetetyt tuotot siitä, mitä onnistuneen rekrytoinnin työntekijä olisi tuonut yritykselle.

Hinta: jos henkilön kuukausipalkka on 3000€/kk, voidaan hinnaksi pyöreästi laskea 3000€ * 5kk * 1,5 = 22500€ 

Tähän päälle tulee vielä uuden rekrytoinnin aiheuttamat kulut. Rekrytointiprosessi joudutaan uusimaan ja kierros alkaa alusta. 

Mikä johtaa virherekrytointeihin?

Heikko tarvekartoitus

Kuvitella, että virherekrytointi johtuu useimmiten siitä, ettei yritys täysin tiedä itse mitä haluaa. Etsittävän työntekijän määrittely jää puutteelliseksi tai yrityksen sisäinen viestintä on puutteellista mikä johtaa epäselvyyksiin haettavasta henkilöstä. Myöhemmin paljastuukin, että palkatulla henkilöllä on puutteelliset taidot kyseiseen tehtävään tai pahimmassa tapauksessa tehtävään ei alunperinkään olisi todellisuudessa tarvinnut palkata uutta työntekijää.

Ratkaisu: käytä tarpeeksi aikaa täytettävän työpaikan määrittämiseen. Ota mukaan esihenkilöitä, joiden tiimissä uusi työntekijä tulee työskentelemään. Laadi työpaikkailmoitukset vasta, kun vallitsee yhteinen ajatus siitä millaista työntekijää lähdetään etsimään. Määrittele hakijaprofiili osaamisineen ja ominaisuuksineen.

Työntekijä pettyy

Toinen harmittavan yleinen syy työntekijän sopeutumattomuuteen on se, että odotuksen eivät vastaa todellisuutta. Kilpailu osaajista on nykypäivänä kovaa ja työpaikkailmoituksiin saattaa tulla houkutus kirjoittaa hattaraa ja hummusta. Jos todellisuus ei vastaa työntekijälle syntynyttä mielikuvaa, saattaa motivaatiossa tapahtua pikainen lopahdus ja työntekijän teho laskee eikä hän ikinä pysty täysin sitoutumaan työhön. Pahimmassa tapauksessa hän irtisanoutuu koeajalla.  

Ratkaisu: luo todenmukainen työpaikkailmoitus. Kerro yrityksen sisäisestä kulttuurista ja kerro millaiset etenemismahdollisuudet henkilöllä tulevaisuudessa on. Älä missään nimessä kirjoita epätosia lupauksia ilmoitukseen. Se kostautuu myöhemmin.

Työntekijä ei sopeudu työpaikan kulttuuriin

Joskus työntekijä ei vaan yksinkertaisesti sopeudu työpaikan sisäiseen kulttuuriin. Tämä johtuu usein liian hätäisesti hoidetuista haastatteluista ja puutteellisesta yhteydenpidosta työnhakijaan. Työnhakijan varsinainen persoona ei ehdi tulla esiin.

Ratkaisu: panosta haastatteluihin ja sivua keskustelussa myös hakijan persoonaa ja mielenkiinnonkohteita. Jokaisella työpaikalla on omanlaisensa työpaikkakulttuuri. Jokainen työntekijä ei sovi jokaiseen työpaikkaan.

Työntekijän taidot eivät riitä 

Toinen ongelma, joka liian kiireellä tehdystä haastattelu- ja rekrytointiprosessista johtaa, on puutteellisen taitotason tunnistaminen ajoissa. Usien tähän johtaa kiireessä hoidettu haku. 

Ratkaisu: Selvitä ensinnäkin tarkkaan mitä taitoa kyseisessä työssä tarvitsee. Jos tässä on epäselvyyttä – haastattele tässä muita luotettavia työntekijöitä, jotka kertovat. Käytä hakijan osaamisen ja kokemuksen selvittämiseen tarpeeksi aikaa. Tarvittaessa voi järjestää jonkin sortin taitotasotestejä haun yhteyteen, jossa varmistuu hakijan osaaminen.

Minimoi riskit ja ulkoista rekrytointisi

Virherekrytoinneilta ei ikinä voida 100 prosentin varmuudella välttyä. Niitä tulee isoillekin yrityksille. Riskit voidaan kuitekin minimoida. Jos yrityksen sisältä ei löydy tarpeeksi laadukasta osaamista rekrytointiin tai oikeasti tarpeeksi aikaa hoitaa rekrytointia huolella – kannattaa rekrytointi ulkoistaa henkilöstöalan palvelulle. 

Wellpack tekee rekrytointeja 20 vuoden kokemuksella. “Pystymme melko hyvällä itseluottamuksella huomaamaan virherekrytoinnin riskit jo hyvissä ajoin ja tekemään tarvittavat korjaustoimenpiteet, jotta virheiltä vältytään”, kertoo hr-asiantuntija Pekka Suhonen Wellpackilta. “Mitä enemmän rekrytoi, sitä tehokkaammin oppii huomaamaan erilaisia varoitusmerkkejä.”

Kun ulkoistat rekrytoinnin Wellpackille voit rauhallisin mielin jäädä odottamaan, että parhaat jo läpikäydyt kandit esitellään sinulle. Virherekrytointien riski vähenee ulkoistaessa rekrytoinnin kokeneille ammattilaisille.

“Mitä enemmän rekrytoi, sitä tehokkaammin oppii huomaamaan erilaisia varoitusmerkkejä.”

Pekka Suhonen

Työntekijät ovat vain ihmisiä

Suhonen haluaa kuitenkin olla ymmärtäväinen, jos jokin työsuhde loppuu ennen aikojaan. “Kun alalla on tarpeeksi kauan ja tuntee alan työtehtävien vaatimukset ja alan luonteen, oppii tunnistamaan työnhakijoista tiettyjä merkkejä. Joku hakija kuulostaa puhelimessa tai paikanpäällä haastattelussa reippaalta ja osaavalta, tällöin voi tulla yllätyksenä jos hän lopettaakin parin kuukauden jälkeen. Tähän voi vaikuttaa niin moni asia, että sitä on mahdotonta nähdä etukäteen. Tulee muistaa, että työntekijät ovat ihmisiä myös. Siksi parhaalla mahdollisella varautumisellakaan virherekryiltä ei voi täydellä varmuudella välttyä. Voidaan kuitenkin ammattitaidolla minimoida riski virherekrytointiin.”

Apua rekrytointeihin?

Ota meihin yhteyttä, niin hoidetaan teidänkin rekrytointiasiat kuntoon.