Näin onnistut digirekrytoinnissa – Opas HR-ammattilaisille

Kun rekrytointi ja digimarkkinointi fuusioituvat yhteen – syntyy käsite digirekrytointi. Ultramoderni termi, joka sisältää kaiken sen potentiaalin mitä digitaalisuudella on rekrytointien tehostamiseksi tarjota. 

Digirekrytoinnin voima piilee siinä, että sen avulla on mahdollista tavoittaa potentiaaliset tulevat työntekijät mistä käsin tahansa – milloin vain. Sen sijaan, että työnhakijan täytyy löytää sinut, on sinulla digirekrytoinnin keinoin mahdollista löytää työnhakija. Tehokkaasti tehty digirekrytointi tarjoaa etulyöntiaseman parhaiden työntekijöiden haalimiseen itselleen.

Wellpackin kaikkiin rekrytointipalveluihin sisältyy digirekrytointipalvelut. Niitä on saatavana myös omana palvelunaan oman rekrytoinnin tueksi.

Mitä on digirekrytointi?

Mitä tämä trendikäs sana sitten käytännössä tarkoittaa? Digirekrytointi on tiivistettynä sitä, kun henkilöstöhallinto ottaa työhönsä avuksi digitaalisen markkinoinnin keinot uusien työntekijöiden löytämiseksi. 

Siinä missä aikaisemmin työpaikkailmoituksia julkaistiin vain verkon työpaikkasivustoilla, lehdissä tai tieto työpaikasta levisi puskaradiossa – houkuttelevilla digirekrytoinnin keinoilla on mahdollista näyttää työpaikkaa ihmisten silmien edessä jatkuvasti ja saada jo töissä olevatkin parhaat osaajat vaihtamaan työpaikkaa.

Digimarkkinoinnissa eri digitaalisia markkinointikanavia käytetään yhdessä ketterästi muodostaen työnhakijalle houkuttelevan ja tehokkaan ostoputken verkossa, jossa hakijaa ohjataan kohti haluttua toimenpidettä. Rekrytoinnissa tämä toimenpide on tavallisimmin työhakemuksen jättäminen. Muita haluttuja toimenpiteitä voi olla esimerkiksi soveltuvuustestin tekeminen tai vain yhteystietojen kerääminen.

Houkuttelevilla somemainoksilla saadaan surffailijan huomio kiinnitettyä ja ohjattua henkilö työhakemuksen jättämiseen tähtäävälle laskeutumissivulle. Työhakemuksen voi kerätä perinteisellä hakulomakkeella tai vaikkapa modernilla chatbotilla, joka houkuttelee helppoudellaan etenkin parhaita – jo työllistyneitä osaajia.

Digirekrytoinnin avulla tavoitat paremmin – ja enemmän

Työnhakijat voi jakaa käytännössä kahteen eri ryhmään: aktiivisiin sekä passiivisiin hakijoihin. Aktiiviset työnhakijat metsästävät itselleen aktiivisesti työpaikkaa selaamalla verkon työpaikkailmoituksia. Passiiviset hakijat ovat taas vaikeammin tavoitettavissa. 

Passiiviset hakijat voivat olla jo työllistyneitä, nykyiseen työpaikkaansa tyytyväisiä tai tyytymättömiä henkilöitä. He ovat sopivan tilanteen tullen valmiita vaihtamaan työpaikkaa. Passiiviset hakijat voivat olla myös työttömiä ihmisiä, jotka ovat valmiita työllistymään, mutta eivät syystä tai toisesta etsi töitä aktiivisesti. 

Passiivissa hakijoissa piilee massiivinen potentiaali. Digirekrytoinnin avulla tämän passiivisen kohderyhmän voi tavoittaa.

Miten digirekrytoidaan käytännössä?

Perinteinen työpaikkailmoitusten julkaisu avoimilla työpaikkafoorumeilla on digirekrytoinnin varhaisin muoto. Avoimia työpaikkoja on paljon hakijoihin verrattuna ja joukosta on vaikea erottua. 

Moderni digirekrytointi vie avoimet työpaikat näkyville eri alustoille, joka mahdollistaa suuremman yleisön tavoittamisen ja aiemmin mainittujen passiivisten työnhakijoiden aktivoimisen. 

Digirekrytoinnin vaiheet

  1. Mainosten luonti
  2. Kohdeyleisön määrittely
  3. Kampanjan luonti
  4. Tulosten analysointi

Mainosten luonti

Kampanjaa varten luodaan visut eli visuaaliset kuvat, videot tai animaatiot. Mainoksissa on järkevää käyttää brändin värejä ja logoa, jolloin työnhakijoiden lisäksi saavutetaan brändille näkyvyyttä. Visuaalinen näyttävyys on yksi tärkeimpiä seikkoja työpaikkamainoksen menestymisen kannalta.

Ohjaamme kampanjoissamme henkilöt kyseistä työpaikkaa varten luodulle laskeutumissivulle, jossa komeilee kohdeyrityksen logot. Tutustu lisää Wellpackin rekrymarkkinointipalveluihin.

Kohdeyleisön määrittely

Kenelle työpaikka on tarkoitettu? Millainen on ihannehakija? Mistä ihannehakija on mahdollisesti kiinnostunut? Esimerkiksi, huoltomekaanikko on luultavasti kiinnostunut autoista ja myyjä mahdollisesti taloudesta. Ei rakettitiedettä. Yhdistä kohdeyleisöösi kiinnostuksenkohteita, joiden avulla voit mainontaa kohdistaa.

Jotta mainoskampanja menestyy, tulee se kohdentaa oikein. Meta rajoittaa työllisyyteen liittyvän mainonnan kohdennusta, joka aiheuttaa hieman haasteita oikean yleisön löytämiseksi, mutta tästä myöhemmin lisää.

Kampanjan luonti

Kampanjan luomista ei ole Metan alustoilla tehty liian helpoksi. Suoraan sanottuna ohjauspaneeli on melko hektinen paikka; nappeja ja valintaruutuja riittää. Kampanjaa luodessa määritellään budjetti, kesto, kohdeyleisö, mainoksen tekstit sekä muut mainoksen näyttämiseen liittyvät asetukset.

Kampanjaa luodessa tulee olla valmiina koko käyttäjän polku mainoksen näkemisestä työhakemuksen jättämiseen asti. Hakemuksen keräämiseen voi käyttää joko perinteistä hakemuslomaketta tai nykyaikaisempaa chatbottia. Wellpack käyttää yhä enemmän osittain tekoälyn avulla toimivia chatbotteja, jotta työnhaku nopeutuu ja muuttuu sujuvammaksi.

Tulosten seuraaminen

Kun kampanja on aktiivinen, työmäärä ainakin markkinointitiimin puolelta vähenee. Työhakemuksia alkaa tulla. Tarpeellisia toimenpiteitä saattaa aiheutua kuitenkin tuloksia analysoidessa. Jos tuloksia ei tule, jokin on pielessä. Alempana käydään läpi eri analysoinnin mittareita ja avataan mitä missäkin tilanteessa voi tehdä.

Analysoinnin avulla rekrytointiprosessia voidaan tehostaa tai havaita ilmestyneitä onglemia esim linkeissä tai chatbotissa.

Digirekrytoinnin hyödyt

Löydä enemmän hakijoita

Tehokkaasti kohdennetut työpaikkailmoitukset somessa tavoittavat parhaimmillaan tuhansia tai kymmeniä tuhansia potentiaalisia tekijöitä. Tehokas digirekrytointi toteutettuna eri kanavissa tavoittaa enemmän hakijoita kuin perinteiset työpaikkailmoitukset. 

Wellpackille digirekrytoinnissa tärkeimpiä alustoja ovat Meta-alustat Facebook ja Instagram. Metan kanavilla julkaisemme mainoksia työpaikoista ja ohjaamme henkilöitä sivustollemme täyttämään työhakemuksen.

Lisäksi visuaalisesti houkuttelevat mainokset keräävät klikkauksia tehokkaasti mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Digirekrytoinnin ansiosta henkilön työnhaku ei rajoitu vain siihen pieneen hetkeen, kun hän ottaa itseään niskasta kiinni ja ryhtyy etsimään työpaikkoja.

Paranna työnantajamielikuvaasi ja bränditietoisuuttasi

Digirekrytoinnissa käytetyillä mainoksilla voi viestiä paljon erilaisia asioita kohdeyleisölle. Pääasia on löytää työntekijöitä avoimeen työpaikkaan, mutta kaupanpäälle yritys saa mainoksilla myös näkyvyyttä. Visuaalisesti hienot, sanavalinnoiltaan houkuttelevat mainokset kiinnittävät huomiota ja jäävät mieleen. 

Vaikka mainoksen nähnyt henkilö jättäisikin siltä erää klikkaamatta eli sitoutumatta, hän sitoutuu mainokseen todennäköisemmin tulevaisuudessa. Toistuva muistuttelu johtaa usein lopulta konversioon oikean kohderyhmän kohdalla.

Työnantajamielikuvan tärkeyttä nykymaailmassa ei voi tarpeeksi korostaa. Nykymaailmassa läpinäkyvyys on trendi. Digirekrytoinnin yhteydessä voi levittää tietoisuutta yrityksen arvoista ja kulttuurista. Tämä tekeekin digirekrytoinnista ylivoimaisen rekrytointimallin.

Säästä rekrytointikustannuksissa

Digirekrytointi on kustannustehokasta. Fax.

Kohdennamme Wellpackilla mainokset omaan keräämäämme dataan pohjaten. Tällöin tavoitamme paljon ihmisiä, mutta kustannukset pysyvät maltillisina. Analysoimme myös kampanjan päällä ollessa jatkuvasti tuloksia ja teemme tarvittaessa muutoksia, jotta mainokset olisivat tehokkaampia. 

Digirekrytointi on myös siinä mielessä kustannustehokas ratkaisu, että suurimman työmäärän eli mainosten luonnin ja postaamisen jälkeen tapahtuvat asiat ovat automatisoituja. Mainokset pyörivät verkossa tavoittaen haluttuja henkilöitä, jotka sitten laskeutumissivujen kautta päätyvät jättämään hakemuksia. Loput ovat rekrytointikonsulttiemme käsissä.

Dataperäinen kohdennus

Digimarkkinoinnista kuin myös digirekrytoinnistakin saa parhaan tehon irti, kun osaa kohdentaa mainokset oikein. Valmis käyttäjädata on tässä ratkaisevassa asemassa. Kun mainoksia pystyy kohdentamaan halutulle kohderyhmälle käyttäjien kiinnostuksenkohteiden avulla, kustannukset pienenee ja hakemuksia saadaan yhä paremmilta hakijoilta.

Chatbotti

Sivustollamme voi törmätä erilaisiin Leadoon tarjoamiin chatbotteihin, joiden avulla vierailija voi helposti ja nopeasti saada aiheesta lisätietoa, navigoida sivuilla tai kysyä ja jättää kysymyksiä. 

Olemme Wellpackilla tehneet seuraavan havainnon: Parhaat tekijät eivät täytä pitkiä monimutkaisia hakulomakkeita. He jättävät korkeintaan yhteystietonsa nopeassa – vain muutaman kymmentä sekuntia vievässä tapahtumassa. Siksi etsimme haastavampiin rekrytointeihin hakijoita erilaisten chatbottien avulla.

Esimerkki chatbotin hyödyntämisestä digirekrytoinnissa
Esimerkki Leadoon chatbotista, mikä helpottaa hakijaa jättämään hakemuksensa

Chatbot on tehokas työkalu tiiviissä paketissa

Leadoon Junior Marketing Specialist Sara Rusi kertoo, että kilpailu parhaista tekijöistä on tiukkaa kun kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Millä tavoin ne parhaat osaajat sitten saadaan pooliin? Tähän vaikuttaa moni asia, aina yrityksestä, työnantajamielikuvasta sekä itse positiosta lähtien. 

”Otetaanpas esimerkkitilanne: hakija törmää LinkedInissä kiinnostavalta kuulostavaan paikkaan, ja menee yrityksen sivuille hakemaan sitä. Vastassa on suoranainen lomakehirviö, jossa pyydetään täyttämään kaikki samat kohdat jotka löytyvät hakijan CV:stä – tässä vaiheessa hakija sulkee sivuston aika nopeasti”, Rusi pohtii. 

”No, toisessa skenaariossa hakija saapuu yrityksen sivuille, ja vastassa on interaktiivinen botti, joka kyselee hakijalta muutaman kysymyksen, ja antaa lopuksi mahdollisuuden jättää CV:n. Työhakemus on jätetty vain parissa minuutissa! Helpoksi tehty hakeminen luonnollisesti lisää hakijamääriä, ja näin ollen antaa yritykselle enemmän valinnanvaraa”

”Jälkimmäinen malli palvelee sekä työnhakijaa että yritystä: botin avulla hakijalta on mahdollista kysyä relevantteja kysymyksiä, sekä pisteyttää hakemuksia – näin vain parhaat kandidaatit pääsevät eteenpäin. 

Hakijalle helppo ja miellyttävä hakijakokemus voi lisätä yrityksen kiinnostavuutta, sekä ehdottomasti parantaa työnantajamielikuvaa. Botin avulla työhakemus on myös mahdollista räätälöidä juuri yrityksen brändin mukaiseksi”, Rusi kertoo.

Lue lisää Leadoon tarjoamista rekrytointiboteista.

Sara Rusi Leadoolta korostaa helppokäyttöisen työhakemuksen merkitystä työnhakijoiden tavoittamisessa

Sosiaalinen media

Meta-alustat Facebook ja Instagram ovat digirekrytoinnin kannalta ehdottomasti tehokkaimmat alustat. Alustoja käyttää kaikenlaiset erilaiset ihmiset ja kohdentaminen on suhteellisen helppoa ihmisten kiinnostuksenkohteiden perusteella. Työllistymiseen liittyvien mainosten kohdennusta on rajoitettu melkoisesti, joka on ajanut Wellpackiakin keräämään enemmän omaa kävijädataa ja hyödyntämään sitä digirekrytoinnissa.

Meta business-alustan tehokas käyttö vaatii digitaitoja – kuin myös mainosten teko ja kohdentaminen. Siksi monelle voi olla järkevää ulkoistaa digimarkkinointi

Meillä Wellpackillä digirekrytointipalvelumme kuuluvat jokaiseen rekrytointimeksiantoon

Tulosten analysointi

Digirekrytoinnin tulosten seuraaminen ja analysointi ovat kampanjoiden etenemisen kannalta elintärkeitä toimintoja. Konversiohinnan, eli tässä tapauksessa hinta per yksi vastaanotettu työhakemus, minimointi on koko kampanjan ytimessä. Tähän vaikuttavat niinkin yksinkertaiset asiat kuin kuvitus, tekstit tai toimintakehote. 

Avainsanoja tulosten analysointiin:

CPA

Cost Per Action – eli hinta per konversio tarkoittaa käytettyä summaa per onnistunut konversio. Työnhaussa onnistuneena konversiona voi pitää vastaanotettua työhakemusta. CPA:sta voi päätellä koko ostopolun tehokkuutta; mitä useampi mainoksen näkijä päätyy jättämään hakemuksen, sitä vähemmän konversioon menee rahaa ja sitä paremmin ostopolku on onnistuttu viemään loppuun asti.

CPC

Cost Per Click – eli hinta per klikkaus. Tarkoittaa yksinkertaisesti paljon yksi mainoksen klikkaus on tullut maksamaan. Luku saadaan jakamalla mainosbudjetti klikkausten määrällä. 

Tyylikäs houkutteleva mainos saa luonnollisesti enemmän klikkejä, joten CPC pienenee ja mainos on tehokkaampi. 

CPM

Cost Per Mille – tarkoittaa hintaa per 1000 näyttökertaa. Tämä määräytyy vallitsevan kilpailutilanteen sekä tottakai mainostettavan tuotteen mukaan.