5 Faktaa henkilöstövuokrauksesta

1. Vuokratyöstä hyötyy kaikki

Työntekijälle siirtyminen työpaikkailmoituksen bongaamisesta työsopimuksen allekirjoittamiseen on helpompaa ja nopeampaa vuokratyösuhteessa. Työsuhde voi olla määräaikaista, osa-aikaista, pitkäaikaista tai vakituista vuokratyösuhteessa. Työntekijälle vuokratyö on loistava tapa löytää uusi vakiotyöpaikka tai työskennellä vaikkapa opintojen ohella.

Vuokrayritys (Wellpack Oy) on työntekijän virallinen työnantaja ja huolehtii työntekijän asioista ja maksaa tämän palkan. Vuokrayritys ei vie työntekijän palkasta mitään osuutta, vaan perii käyttäjäyrikseltä välityspalkkiota. Vuokrayrityksen ansiosta työntekijällä on turvallinen olo ja hänen työntekoon liittyvistä oikeuksistaan pidetään tarkasti huolta. 

Käyttäjäyritys, jolle työntekijä töitä tekee, ulkoistaa rekrytoinnin. Täten heille jää enemmän aikaa keskittyä omaan ydintoimintaansa.

2. Henkilöstövuokraus on täysin vakiintunut työsuhteen muoto

Vuokratyö työllistää yli 100 000 henkilöä vuosittain. Siitä on muodostunut 2000-luvun aikana täysin vakiintunut työsuhteen muoto. Vuokratyöntekijöitä käyttää yritykset lähes kaikilta aloilta. Usein yritykset löytävätkin vuokratyön käytön parhaana vaihtoehtona tilanteeseensa.

Vuokratyön ei nykypäivänä katsota eroavan muista työsuhteista ollenkaan. Sillä on yhtäläinen painoarvo muihin työsuhteisiin nähden. Tämän vuoksi ei enää ajatella, että vuokratyö olisi se varavaihtoehto muiden töiden puuttuessa. 

3. Henkilöstövuokraus on loistava kansainvälinen rekrytointimalli 

Vuokratöissä toimii Suomessa yhtä paljon ulkomaalais- ja kotimaalaistaustaisia työntekijöitä. Ulkomaalaistaustaisella henkilöllä on usein vaikeampaa löytää itselleen työpaikka. Vuokratyö on tässä asiassa suvaitsevaisempi väylä työllistymiseen. Wellpackilla ei ratkaise ihmisen tausta, vaan motivaatio ja taito. 

4. Vuokratyöntekijän palkka on hyvä

Vuokratyöntekijän palkka määräytyy aina kyseisen alan työehtosopimuksen mukaan, eikä täten eroa alan muiden työntekijöiden palkasta. Ilta- ja yötyölisät, ylityökorvaukset ja sairasajan palkka ovat täysin samat kuin muillakin työntekijöillä. Vuokrayritys ei vie vuokratyöntekijän palkasta mitään välistä, kuten usein ajatellaan. 

Vuokratyöntekijälle kertyy vuosilomaa myös normaaliin tapaan. Jos lomaa ei ehdi pitämään, maksetaan se rahana työsuhteen päätyttyä.

5. Vuokratyön teko on loistava keino aloittaa työura

Usein vuokratyötä tekevät opiskelijat tai vastavalmistuneet. Tämä siksi, että vuokratyötä tekemällä työllistyy helpommin. Työllistymisen jälkeen on hyvä lähteä rakentamaan omaa uraansa, siihen vuokratyö antaa hyvät lähtökohdat.

Yrityksille vuokratyöntekijöiden töihin ottaminen on usein myös keino rekrytoida tulevaisuuden työntekijöitä. Vuokratyöjakson aikana on loistava mahdollisuus tehdä työnantajaan vaikutus. Useat vuokratyötä tekevät päätyvät lopulta asiakasyritysten kirjoille vakituisiin töihin. 

Selaa avoimia työpaikkoja täältä