Henkilöstövuokraus - työvoimaa vaivattomasti

henkilöstövuokraus

Onko työpaikkanne tekijöitä vailla? Moni yritys on havainnut sen, että henkilöstövuokraus on oiva tapa hankkia uusia työntekijöitä. Henkilöstövuokrauksella voidaan varmistaa, etteivät yllättävät tilanteet pääse vaikuttamaan yrityksen toimintaan. Kun rekrytoinnin hoitaa vuokratyötä välittävä yritys, on lisäkäsien saaminen nopeaa, helppoa ja joustavaa. Me pidämme huolen siitä, että juuri oikea tekijä on saatavilla.

Miten meidän henkilöstövuokraus palvelu toimii

Alta löydät meidän henkilöstövuokrauspalvelun tiivistettynä kuuteen vaiheeseen. Henkilöstövuokrauksella voidaan varmistaa se, etteivät yllättävät tilanteet pääse vaikuttamaan yrityksenne toimintaan.

henkilöstövuokrauksen eri vaiheet

1. Kaikki alkaa yhteydenotosta

Yrityksenne kertoo työntekijöiden suhteen vaatimuksensa ja toiveensa, jonka jälkeen meidän työmme alkaa.

2. Työpaikkailmoitukset

CV-pankkimme lisäksi etsimme suosituimpien työnhakukoneiden ja sosiaalisen median kautta sopivat työntekijät juuri teidän tarpeisiin.

3. Työhaastattelut

Osaavat konsulttimme varmistavat strukturoidun haastattelun avulla työnhakijoiden kompetenssin valittavaan tehtävään.

4. Referenssien tarkistaminen

Tarkistamme aina referenssit niiltä hakijoilta, jotka ovat päässet rekrytointiprosessin viimeiseen vaiheeseen.

5. Onnistunut rekrytointi

Annamme kuitenkin teidän tehdä lopullisen päätöksen siitä, kenet palkataan. Me hoidamme sekä teidän, että työntekijän kanssa sopimusten laatimisen.

6. Ainutlaatuinen kotouttamispalvelu

Autamme työntekijöitä kotouttamisessa, eli tarvittaessa asunnon löytämisessä ja vuokrasopimusten kanssa - se on osa meidän ilmaista palvelua.

Palvelumme sisältävät myös seuraavat asiat:

 • Nimetyn henkilöstökonsultin, sekä koko tiimimme tuen koko palvelun ajaksi
 • Työntekijän perehdytyksen työsuhdeasioihin
 • Palkanlaskennan ja -maksun sekä viranomaisilmoitukset
 • Työnantajan lakisääteiset maksut ja velvoitteet, kuten vakuutukset
 • Työterveyshuollon
 • Sairausajan palkan
 • Arkipyhäkorvaukset, lomakorvaukset ja lomarahan.
henkilöstövuokraus palvelut

Olemme ammattilaisia seuraavilla toimialoilla

Teollisuus

Olemme työllistäneet teollisuuteen satoja alan ammattilaisia.

Tuotanto

Meiltä löytyy vuosien kokemus tuotantoalan rekrytoinneista.

Logistiikka ja kuljetus

Ymmärrämme logistiikka-alan muuttuvat henkilöstötarpeet.

Kiinteistö- ja huoltoalat

Ymmärrämme hyvän ja ammattitaitoisen kiinteistö- ja huoltohenkilökunnan arvon.

Kuinka paljon meidän henkilöstövuokraus maksaa?

Kustannus palvelusta muodostuu vuokratyöntekijän tehdystä työstä, johon on lisätty kerroin, eli työntekijän palkka x kerroin.

Maksatte siis vain työntekijän tekemistä työtunneista. Mikäli työntekijä on esimerkiksi sairaslomalla, siirtyy kyseisen työntekijän sairasloman palkka pois teidän harteiltanne.

Kertoimeen vaikuttavat seuraavat asiat:

 • Työntekijöiden tarvittava määrä
 • Tilauksen kesto
 • Työntekijöille maksettava palkka
 • Työntekijöiden keskimääräinen työaika
 • Käytössä oleva työehtosopimus (TES)
 • Työvaatetuksen tarve
henkilöstövuokraus hinta
henkilöt tutustuvat henkilöstövuokrauksen etuihin

Milloin henkilöstövuokraus on yritykselle kannattavaa?

 • Kasvanut työvoiman tarve, tilapäisesti tai pysyvästi
 • Projektit, joihin halutaan uutta osaamista
 • Sesonkityö tai muu väliaikainen työsuhde
 • Sijaisten tarve esimerkiksi lomille tai viikonlopuille
 • Jos yrityksellä on työntekijöissä suuri vaihtuvuus
 • Kun henkilöstöhallinta halutaan kokonaan ulkoistaa
 • Rekrytointikanavan käyttö vakituisen henkilöstön etsimiseen

Usein kysytyt kysymykset

Työvoiman vuokrauksessa yrityksenne vuokraa vuokrayritykseltä työntekijöitä. Nämä työntekijät ovat Wellpackin kanssa työsuhteessa, jotta työsuhde teidän kanssanne pysyy joustavana ja tarpeen mukaisena. Tämä mahdollistaa lyhyt- kuin pitkäaikaisen työvoiman tarpeen täyttymisen.

Jäikö kysyttävää? Juttele asiantuntijan kanssa, vastaamme mieluusti kaikkiin kysymyksiinne.

Meillä asioita hoitavat ihmiset, jotka aidosti välittävät

Me haluamme, että asiakkaamme menestyvät ja että heillä on tarvittavat henkilöstöresurssit. On tärkeää tuntea asiakkaan tarpeet ja asiakas hyvin, jotta voimme löytää heille oikeat työntekijät. Tarjoamme täten laadukkaampaa ja henkilökohtaisempaa palvelua kuin kilpailijamme. Varmistamme tämän toteutumisen hyvän yhteydenpidon avulla.

Wellpack Oy - Kuvitus 4

Miten toimimme

Se mitä luvataan, se me myös tehdään. Hyvä yhteydenpito niin asiakkaisiin, kuin työntekijöihin on meille tärkeä asia

Meillä ei tipu kynä pöydälle 16.00, vaan autamme asiakkaitamme aina joustavasti tarpeiden mukaan.

Olemme toimineet jo vuodesta 2013 ja meidät tunnetaan luotettavana toimijana.

henkilöstövuokrausyritys kantaa vastuun työntekijästä

Henkilöstövuokraus yritys kantaa vastuun työntekijästä

Henkilöstövuokrauksen paras puoli on se, että työntekijä ja Wellpack solmivat työsuhteen. Tällöin Wellpack toimii yhteyshenkilönä asiakasyrityksen ja vuokratyöntekijän välillä, ja huolehtii kaikista työsuhteeseen liittyvistä asioista ja työnantajan vaatimuksista. Lainsäädännölliset työsuhdeasiat, palkanmaksut ja työterveyshuollon taakka siirtyy teidän yrityksen harteilta meille.

Me haluamme työnantajille, sekä työntekijöille vain parasta, jonka takia teemme vahvaa edunvalvontaa ja pidämme huolen siitä, että molemmat osapuolet ovat enemmän kuin tyytyväisiä.

Henkilöstövuokraus on työelämän uusi vakio

Työelämä on jo pitkään ollut muutoksessa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 vuokratyöntekijöiden osuus kaikista palkansaajista oli kaksi prosenttia. Tämä meinaa sitä, että yli 46000 työntekijää on siirtynyt tekemään vuokratyötä perinteisen työsuhteen sijaan. Kun verrataan samaa työryhmää vuoteen 2010 huomataan, että tämä sama osuus oli alle prosentin, noin 20000 työntekijää. On siis selvää, että yrityksillä on vuokratyölle jatkuvasti tasaista kysyntää.

Yritykset ja työntekijät eivät enää välttämättä haluakaan perinteistä työsuhdetta, vaan sellaisen, joka on jokaisen omien mieltymysten mukainen. Tietyt yritykset tarvitsevat huomattavasti enemmän joustavuutta työntekijöitä palkatessaan. Myöskään kaikki työntekijät eivät tahdo samanlaisia työpäiviä ja tunteja viikossa.

Tässä kohtaa me tulemme esille!

Meidän tehtävämme on tehdä työntekijöille ja työnantajille asiat mahdollisimman helpoksi. Meidän kauttamme lukuisat työntekijät ja työnantajat ovat löytäneet täydellisen osuman itselleen, jossa molempien toiveet täyttyvät.

henkilöstövuokraus
henkilötövuokraus ei ylimääräisiä yllätyksiä

Työvoiman ulkoistamisessa ei tule ylimääräisiä yllätyksiä

Kun työntekijän ja työpaikan välissä on taho, mikä valvoo molempien parasta vältytään monelta asialta, joka voi aiheuttaa suurtakin päänvaivaa. Moni yritys joutuu usein pettymään, jos vaivalloisen rekrytoinnin jälkeen käy jotain odottamatonta. Kenties uusi työntekijä ei olekaan juuri sitä, mitä toivottiin, tai hän kenties lopettaa pian työsuhteen alkamisen jälkeen. Tätä kutsutaan virherekrytoinniksi, joka käy yrityksille todella vaivalloiseksi ja kalliiksi.

Henkilöstövuokrauksen avulla yrityksenne välttää virherekrytoinnin riskit. Wellpack käy läpi tarkan rekrytointiprosessin, jolla varmistetaan työntekijän osaaminen ja tehdään sopimukset. Tällä tavalla asiakasyritykselle ei jää ylimääräistä huolehdittavaa, ja voi olla uuden työntekijänsä suhteen luottavaisin mielin.

Tarjoamme henkilöstöpalveluita seuraavilla paikkakunnilla

Wellpack - Helsingin toimisto