henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus on noussut työmarkkinoilla suosioon sen tuoman joustavuuden ja helppouden takia. Se on monille yrityksille täydellinen tapa löytää ammattitaitoista työvoimaa vaihteleviin työvoiman tarpeisiin. On kuitenkin yleistä, että vuokratyön ajatellaan olevan kallista, koska ei tiedetä mistä hinta koostuu. Tältä sivulta löydät kaikki tiedot vuokratyön kustannuksista, ja annetaan konkreettiset esimerkit siitä, mistä hinta tosiasiassa koostuu.

Mistä hinta siis muodostuu?

Toisin kuin monet luulevat, henkilöstövuokrauksen hinta muodostuu vain kahdesta asiasta

  1. Korvaus tehdystä työstä, eli palkka, joka määräytyy työsopimuksen mukaisesti
  2. Kerroin, jolla katetaan muut kustannukset

Yksinkertaisuudessaan henkilöstövuokrauspalvelun hinta muodostuu kertoimen mukaisesti. Kertoimeen vaikuttavat mm seuraavat asiat:

  • Työntekijöiden tarvittava määrä
  • Tilauksen kesto
  • Työntekijöille maksettava palkka
  • Työntekijöiden keskimääräinen työaika
  • Käytössä oleva työehtosopimus (TES)
henkilöstövuokraus hinta

Henkilöstövuokrauksen hintalaskuri

vuokratyön kustannukset

Mitä muuta palvelun kerroin kattaa?

Kertoimella katetaan myös rekrytointi-, palkanmaksu- sekä muut kulut. Rekrytointi kuluihin kuuluu oikean työntekijän etsiminen. Työpaikkailmoitusten teettäminen ja levittäminen Suomen kattavimmille sivuille, sekä meidän omille alustoille, jotta näkyvyys on taattu ja juuri oikea työntekijä näkee ilmoituksen. Hoidamme hakijoiden seulonnan, sekä haastattelut puolestanne aina työsopimuksen solmimiseen asti.

Palkanmaksu ja lakisääteisten ehtojen toteutuminen asianmukaisesti on varsinkin pienemmille yrityksille kallista ja aikaa vievää. Me hoidamme nämä kaiken puolestanne.

Jokainen työnantaja tietää myös, että työntekijöihin liittyy myös muita satunnaisia kuluja ja korvauksia, joiden erikseen hoitaminen vie paljon aikaa ja resursseja. Vuokratyön hintaan kuuluu myös se, että hoidamme nämä satunnaiset kulut puolestanne.

Olemme ammattilaisia seuraavilla toimialoilla

Teollisuus

Olemme työllistäneet teollisuuteen satoja alan ammattilaisia.

Tuotanto

Meiltä löytyy vuosien kokemus tuotantoalan rekrytoinneista.

Logistiikka ja kuljetus

Ymmärrämme logistiikka-alan muuttuvat henkilöstötarpeet.

Kiinteistö- ja huoltoalat

Ymmärrämme hyvän ja ammattitaitoisen kiinteistö- ja huoltohenkilökunnan arvon.

Meillä asioita hoitavat ihmiset, jotka aidosti välittävät

Me haluamme, että asiakkaamme menestyvät ja että heillä on tarvittavat henkilöstöresurssit. On tärkeää tuntea asiakkaan tarpeet ja asiakas hyvin, jotta voimme löytää heille oikeat työntekijät. Tarjoamme täten laadukkaampaa ja henkilökohtaisempaa palvelua kuin kilpailijamme. Varmistamme tämän toteutumisen hyvän yhteydenpidon avulla.

Wellpack Oy - Kuvitus 4

Miten toimimme

Se mitä luvataan, se me myös tehdään. Hyvä yhteydenpito niin asiakkaisiin, kuin työntekijöihin on meille tärkeä asia

Meillä ei tipu kynä pöydälle 16.00, vaan autamme asiakkaitamme aina joustavasti tarpeiden mukaan.

Olemme toimineet jo vuodesta 2013 ja meidät tunnetaan luotettavana toimijana.

vuokratyön kustannukset

Vuokratyössä maksat vain oleellisesta

Jotta vuokratyöntekijän hankkiminen olisi mahdollisimman helppoa, meidän ainoat laskut ovat tehdystä työstä, johon on lisätty palkkakerroin.

Mitä enemmän tunteja vuokratyöntekijä tekee, sitä halvemmaksi se suhteessa käy, sillä kiinteiden sivukulujen suhde tehdyn työn määrään pienenee. Luonnollisesti, maksatte vain työntekijän tehdystä työstä. Mikäli työntekijä on esimerkiksi sairaslomalla, siirtyy kyseisen työntekijän sairausloman palkka pois teidän harteiltanne meille.