Yleisimmät harhaluulot vuokratyöstä – Viisi myyttiä

Vuokratyö on nykypäivänä jo täysin vakiintunut työsopimuksen malli. Silti siihen liittyy edelleen paljon ennakkoluuloja. Vuokratyö kuulostaa käsitteenä monelle sekavalta ja tuntemattomalta. 

Mikä ihmeen vuokratyö? Onko vuokratyöntekijällä samat oikeudet kuin muillakin? Kertyykö vuokratyöntekijälle lomia? Onko vuokratyöntekijä yritykselle väliaikainen hätäratkaisu? Käsitteen ympärillä liikkuu paljon harhaluuloja ja vääriä käsityksiä. Murretaanpa muutama myytti!

MYYTTI 1

Vuokratyö on vain lyhyt väliaikainen ratkaisu:

Ajatellaan, että vuokratyöntekijöitä etsivä yritys tarvitsee työvoimaa vain lyhyisiin työsuhteisiin paikkaamaan vuotavia aukkoja. Tämä ei pidä paikkaansa. Vuokratyösuhteita on aina lyhyistä rupeamista pitkäaikaisiin, vakituisiin työsuhteisiin. Vuokratyö sopii niin muiden töiden tai opiskelun ohella lisätienestiksi tai sitten kokopäiväiseksi työksi. Mahdollisuudet ovat täysin auki kuten normaalissakin työsuhteessa!

MYYTTI 2

Vuokratyöntekijällä ei ole samoja oikeuksia kuin muilla:

Vuokratyöntekijällä on täysin samat oikeudet kuin kellä tahansa muullakin työntekijällä. Vuokratyöhön sovelletaan samaa lainsäädäntöä kuin muihinkin työsuhteisiin. Työsuhteen ehdot perustuvat työlainsäädäntöön ja kyseisen alan soveltamaan työehtosopimukseen. 

Täten vuokratyö kerryttää mm. eläkettä ja vuosilomia täysin normaaliin tapaan. Vuokratyöntekijän sairastuessa hänellä on oikeus sairaslomaan ja sairasajan palkkaan. Vuokratyösuhteisiin pätee siis muihin työsuhteisiin nähden yhtäläiset lait ja oikeudet.

MYYTTI 3

Vuokratyö näyttää huonolta CV:ssä:

Saatetaan ajatella, että vuokratyöpaikka näyttää huonolta CV:ssä. Tämä ajattelutapa on täysin väärä! Vuokratyö on yhtä arvokasta työtä siinä missä mikä tahansa muukin työ. Työantajayritys on valinnut tavakseen palkata työntekijöitä vuokrapalvelun kautta. Se on  yhtä pätevä tapa palkata työvoimaa kuin suorilla työsopimuksillakin. Älä siis arastele tuoda ilmi vuokratyöhistoriaasi!

MYYTTI 4 

Vuokratyöntekijä on työpaikalla vähempiarvoinen kun joku muu samassa työvuorossa töitä tekevä, suoraan yrityksen palkkakirjoilla oleva työntekijä:

Tätä kuulee usein pohdittavan. Onko työpaikalla jako vakkari- ja vuokratyöntekijöiden välillä? Omasta kokemuksestani voin sanoa että ei ole. Työpaikallani kukaan ei tiennyt oliko joku vuokratyöntekijä vai ei. Asiaa ei sen kummemmin keskusteluissa tuotu esille, eikä se käynyt myöskään ilmi vaatetuksesta tms. Jokainen työntekijä on työnantajalle yhtä tärkeä, rekrytointitavasta riippumatta.

MYYTTI 5 

Olen vuokratyöntekijänä unelmieni työpaikassa, minun on tulevaisuudessa vaikeaa päästä heidän kirjoilleen töihin:

Yrityksille vuokratyösuhteet ovat usein helppo ja turvallinen tapa rekrytoida tulevia vakiotekijöitään. Vuokratyö saattaa usein avata siis mahdollisuuden ajaa itsensä sisään tulevaisuuden työpaikkaan, vaikka edellinen työkokemus olisi vähäinen ja muuten työpaikan saaminen vaikeaa. Ei ole lainkaan tavatonta, että tietyn vuokratyösuhteen jälkeen työntekijä on palkattu suoraan yrityksen kirjoille.

Lähde: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/vuokratyo

Aaretti Niskanen

Wellpack Oy