Mitä henkilöstövuokraus maksaa – ja mistä hinta koostuu?

Henkilöstövuokraus on noussut työmarkkinoilla suureen suosioon sen tuoman joustavuuden ja helppouden kautta. Se on monille yrityksille täydellinen tapa hoitaa niin epäsäännölliset, kuin säännöllisetkin työvoiman tarpeet. On kuitenkin yleistä, että vuokratyön ajatellaan olevan kallista, koska ei tiedetä mistä hinta koostuu. Tässä kirjoituksessa puretaan myytit vuokratyön kustannuksista, ja annetaan konkreettiset esimerkit siitä, mistä hinta tosiasiassa koostuu.

Mistä hinta siis muodostuu?

Toisin kuin monet luulevat, henkilöstövuokrauksen hinta muodostuu vain kahdesta asiasta

  1. Korvaus tehdystä työstä, eli palkka, joka määräytyy työsopimuksen mukaisesti
  2. Palkkakerroin, jolla katetaan rekrytointiin ja työntekijän ylläpitoon kuuluvat kustannukset

Mitä palkkakertoimella katetaan?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan henkilöstövuokrauksen hinta määräytyy palkkakertoimen mukaisesti. Tällä palkkakertoimella katetaan rekrytointi-, palkanmaksu- sekä muut kulut. Rekrytointikuluihin kuuluu oikean työntekijän etsiminen. Teemme työpaikkailmoitukset Suomen kattavimmille sivuille, sekä omille alustoillemme, jotta näkyvyys on taattu ja juuri oikea työntekijä näkee ilmoituksen. Hoidamme hakijoiden seulonnan ja haastattelut puolestanne aina työsopimuksen solmimiseen asti. 

Palkanmaksuprosessi ja lakisääteisten ehtojen toteutuminen asianmukaisesti on varsinkin pienemmille yrityksille kallista, joten palkkakertoimella pidämme huolen, että ette joudu turhaan paperisotaan. Ainoa asia, jonka joudutte itse hoitamaan, on laskun maksaminen.

Jokainen työnantaja tietää myös, että työntekijöihin liittyy myös muita satunnaisia kuluja ja korvauksia, joiden erikseen hoitaminen vaatii paljon resursseja. Vuokratyön hintaan kuuluu myös se, että hoidamme nämä satunnaiset kulut puolestanne.

mitä henkilöstövuokraus maksaa - työvoiman vuokraus

Vuokratyössä maksat vain oleellisesta

Jotta vuokratyöntekijän hankkiminen olisi mahdollisimman helppoa, , Wellpackin ainoat laskut ovat tehdystä työstä, johon on lisätty palkkakerroin. Kerroin muodostuu työntekijän tehty työ + kerroin.

Kerroin muodostuu kustannuksista, jotka syntyvät vuokratyöntekijän palkka- ja muista palkan lisäkustannuksista, yrityksen noudattamasta työehtosopimuksesta (TES). Ette siis joudu maksamaan useita eri maksuja vuokratyöntekijään liittyen. Mitä enemmän tunteja vuokratyöntekijä tekee, sitä halvemmaksi se suhteessa käy, sillä kiinteiden sivukulujen suhde tehdyn työn määrään pienenee. Luonnollisesti, maksatte vain työntekijän tehdystä työstä. Mikäli työntekijä on esimerkiksi sairaslomalla, siirtyy kyseisen työntekijän sairasloma palkka pois teidän harteilta meille.

Mistä tiedän, kuinka paljon omassa tapauksessani vuokratyö tulisi maksamaan?

Jos harkitsette vuokratyövoiman käyttöä omassa yrityksessänne, ota ihmeessä yhteyttä, niin neuvotellaan teillekin edullinen hinta! Wellpack on onnistunut tarjoamaan lukuisille yrityksille juuri oikeanlaista työvoimaa sopivaan hintaan, nopeallakin aikataululla.

Dominic Hutchings

Wellpack Oy